Flicka med mitra (biskopens huvudbonad)

Lekaltarskåp i Heliga Trefaldighets kyrka och Björsjökyrkan

Den livsviktiga leken!

När vi går in i kyrkan kan det vara som att komma in i en annan värld där det mesta är annorlunda. Här är det högt i tak, ljudet ekar, människor bär speciella kläder och musiken låter annorlunda. Böner, bekännelser och lovsång ljuder. Här möts dåtid, nutid och framtid. 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. I leken hanterar
barn det de redan kan och det de vill lära sig att förstå. I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande. Här stimuleras också förmågan att samarbeta och lösa problem. Lek är liv!

Vi vill med det här skåpet bjuda in barnen till att utforska kyrkans värld och livets frågor på sina egna villkor!