Kyrkogårdsenheten söker gravrättsinnehavare

Släktingar eller närstående till gravsatta

Kyrkogårdsenheten har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen »Kontakta kyrkogårdsenhetens kansli« i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravnings-verksamheten. För att möjliggöra för den eller de närstående som önskar att anteckna sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen vill huvudmannen komma i kontakt med dessa.

Får inte kyrkogårdsenheten kontakt med någon intressent kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen och medföra att gravanordningen tas bort.

Skyltar har satts ut på följande förtecknade gravplatser:

Se separata listor nedan.

Kontakta kyrkogårdsenhetens kansli
Telefon: 026 – 17 05 60
E-post: gavle.kyrkogardsenheten@svenskakyrkan.se

Skogskyrkogården

Gamla kyrkogården

Bomhus kyrkogård