Begravning/kyrkogårdar

Kyrkogårdar

Svenska kyrkan i Gävles begravningsplatser är inte bara de dödas vilorum utan lika mycket en plats för oss levande. Här finns möjlighet att vandra och ta del av bygdens historia, njuta av konstverk och inte minst all växtlighet. Begravningsplatser är till för alla oavsett tro. Finansieringen sker via den obligatoriska begravningsavgiften som alla skrivna i Sverige betalar.

Skötsel av grav

Gravsättning och gravskötsel

Se ut grav och boka gravsättning

Ceremoniplatsen

Ceremonilokaler/krematoriet

En begravning kan gå till på lite olika sätt. I Svenska kyrkans ordning, borgerliga begravningar eller begravning i andra religionsordningar.

Kontakt, information, lagar och regler

Stor eller liten fråga kring gravar, gravskötsel, begravningsceremonier, kapell etc. Kontakta oss gärna.

Kyrkogårdsenheten söker gravrättsinnehavare

Släktingar eller närstående till gravsatta