Begravning/kyrkogårdar

Det är kyrkogårdsenheten inom Svenska kyrkan i Gävle som förvaltar begravningsuppdraget som finansieras av begravningsavgiften. Förvaltningsområdet omfattar alla invånare i Gävle stad (Bomhus, Heliga trefaldighets, Marias och Staffans församlingar).