Kyrkoavgift och begravningsavgift

Som kyrkotillhörig i Svenska kyrkan betalar man kyrkoavgift. I den ingår begravningsavgiften. I Gävle betalar vi 1,22 kr per hundralapp (skattekrona) till Svenska kyrkan. Alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion betalar begravningsavgift (25 öre per hundralapp).

Som kyrkotillhörig i Svenska kyrkan betalar man kyrkoavgift. I Gävle betalar vi 1,22 kr per hundralapp (skattekrona) till Svenska kyrkan (i den ingår begravningsavgiften). Det finns varken max- eller minibelopp för kyrkoavgiften. Den är alltid en lika stor andel av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Den som har stor inkomst betalar mer än den som har en liten inkomst.
- 93 öre används inom den kyrkliga verksamheten i Svenska kyrkan i Gävle (Gävle församling).
- 25 öre av skattekronan utgör den obligatoriska begravningsavgiften  som alla folkbokförda inom Gävle församlings geografiska område måste betala. 
- 4 öre går till Uppsala stift. Läs mer om Uppsala stift här... 
 
 
Det är inte möjligt att öronmärka sin kyrkoavgift till något som man särskilt vill stödja. Det är de förtroendevalda i kyrkofullmäktige som gör prioriteringarna.
 
Vart 4:e år är det kyrkoval då nya ledamöter i dessa organ väljs av de kyrkotillhöriga.

Vad finansierar kyrkoavgiften?

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften stödjer du den verksamheten.

I minst sex av de åtta kyrkorna firas gudstjänst varje söndag och helgdag. Andra dagar under veckan firas också mindre gudstjänster. Alla gudstjänster och andakter är offentliga.  

Kyrkliga handlingar kallas de gudstjänster som firas vid dop vigsel och begravning.

Musik och sång är en viktig del av alla gudstjänster. 
Körerna som medverkar har ca 340 sångare i olika åldrar.

Gävle församling har en mycket bred verksamhet. Förutom söndagens gudstjänster, dop, vigseln och begravning finns här öppna verksamheter för barn och föräldrar, samtalsgrupper, konfirmationsundervisning, soppluncher, körsång både för barn och vuxna, syföreningar, internationellt arbete, aktiviteter för äldre, väntjänst, rådgivning, miniorer, juniorer, Svenska Kyrkans Unga och mycket annat. 

Fastigheterna

Gävle församling har åtta kyrkor varav fyra är sammanbyggda med andra församlingslokaler.
Till de övriga fyra kyrkorna hör ett församlingshus. Dessutom finns Böna kapell och Kyrkans hus med förvaltningslokaler med mera.

Vad FINANSIERAR Begravningsavgiften?  

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet, utom i Stockholms stad och Tranås kommun.