Kyrkans förskolor

Imorgon fredag är alla förskolor öppna som vanligt. /Annica Ekengren, förskolechef Svenska kyrkan i Gävle.

Svenska kyrkan i Gävle driver fyra förskolor. De heter Pärlan (Bomhus), Stjärnan (Sätra), Staffansbackens förskola (Brynäs) och Smaragdens förskola (Hemlingby).

Verksamheten drivs i enlighet med förskolans läroplan (LPFÖ-98) samt Gävle kommuns riktlinjer. Detta garanterar alla föräldrar en god pedagogisk omsorg. Vi samarbetar med kommunen och tar del av den kommunala förskolekön.

Samtliga förskolorna är små enheter med god personaltäthet där vi har satsat på en nära relation till, inte bara barnet, utan hela familjen. Detta för att vi tror att begreppet ”trygghet” är av central betydelse för att tiden på förskolan ska bli en bra upplevelse för barnet!

Vår profil är ju såklart av kristen karaktär och detta visar sig i det dagliga arbetet genom att vi vill lära barnen alla människors lika värde och omtanke om vår omvärld och våra medmänniskor. Vi följer traditionerna och firar dessa i kyrkan, vi ber bordsbön och sjunger kristna sånger med barnen. Detta är en del av verksamheten. Resten av tiden fungerar våra förskolor precis som vilken förskola som helst! Vi gör skogsutflykter, skapande, rörelse, drama och allt annat som hör hemma i förskolan.

Om du har synpunkter och klagomål, klicka här

Kontakta gärna förskolechef Annica Ekgengren för mer information
026-17 05 52, annica.ekengren@svenskakyrkan.se

Ansökan om plats görs hos Gävle kommun, barnomsorgskön 
026 17 80 00, ange önskad förskola som första alternativ.

Välkommen!