Kyrkan och skolan

Samarbete i både vardag och kris.

Svenska kyrkan vill vara en resurs på många sätt för arbetet i skolan. Vi har en bred verksamhet med många kopplingar till både arbetsliv och samhällsliv. Vi har också personal med särskilda kompetenser som kan komma till användning i såväl vardag som i krissituationer.

Förskolan och lågstadiet

Mellanstadiet

Högstadiet och gymnasiet

Välkomna på studiebesök!
Kyrkorummen och kyrkogårdarna är spännande miljöer för undervisning. Du kan använda rummet för din egen undervisning, eller ta hjälp av oss. Studiebesöken formar vi tillsammans med er.

Kontaktperson, studiebesök:

Vi kan mötas i kyrkan eller i skolan
Vi är vana att leda samtal om livsfrågor, kärlek, sorg och livets sårbarhet.
Vi kan undervisa om riter, kyrkohistoria, traditioner, tro och mer därtill. 

Några av oss som är anställda i Gävle församling har lärarlegitimation. 

Kyrkan kan vara ett stöd om ni drabbas av akut kris. Våra diakoner och präster är trygga i krisens centrum. 

Kontaktperson:

Kontaktperson, övergripande: