Foto: Martin Mattsson

Krematorium

Gävle krematorium har funnits sedan 1960 och är placerat i källarplanet i anslutning till begravningskapellen i Skogsljus.

Skogljus kapell-krematorium är vackert placerat i tallskogen precis intill Skogskyrkogården. Byggnaden som ritades på 50-talet har varit i bruk sedan 1960 har en hyllad arkitektur som är integrerad med den omkringliggande växtligheten. I markplan finns två begravningskapell, och i källarplan finns krematorieavdelningen.

Krematoriet är en modern krematorieanläggning med rökgasrening.

 

Hämta urnor
Anhöriga kan själva hämta ut urnor och transportera dem för gravsättning på annan ort eller för spridning i naturen. För att utlämnandet ska kunna ske enligt gällande reglemente behöver ni kontakta krematoriet ett par dagar innan ni planerar att hämta urnan. Urnan får endast hämtas ut i anslutning till transporttillfället.

Krematoriet
Där kapellen har behållit sin ursprungsfunktion med små förändringar har krematoriet förvandlats till en modern anläggning med automationsteknik och rökgasrening.

Lokal för förvaring
Det är vid krematoriet lokal för förvaring av stoft inför begravningsceremoni eller kremation finns.

Lokal för visning
Det är vid krematoriet lokal för visning av stoft finns.

Studiebesök
Varje år gästas krematoriet av ett antal studiebesök. Alltifrån sjuksköterskeelever till arkitekter som är nyfikna på husens utformning.

Kontakta Skogsljus kapell-krematorium direkt för bokning av studiebesök.

Om du har frågor kring verksamheten är du välkommen att kontakta krematoriet.

Kontakt, information, lagar och regler

Stor eller liten fråga kring gravar, gravskötsel, begravningsceremonier, kapell etc. Kontakta oss gärna.