Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Gävle Besöksadress: Kaplansgatan 1, 80320 GÄVLE Postadress: Box 1423, 80138 GÄVLE Telefon:+46(26)170400 E-post till Svenska kyrkan i Gävle

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Konfirmation i Svenska kyrkan Gävle

I höst startar nya grupper med olika inriktningar. 

Du som är vuxen och vill konfirmera dig, information om vuxenkonfirmation hittar du här 

KONFIRMANDTIDEN är en möjlighet till reflektioner och upplevelser kring grundläggande mänskliga frågor som vänskap, kärlek, ondska, tro, rättvisa, död och liv. Frågor som vi alla ställs inför därför att vi lever i relation till andra människor. Konfirmanderna får möjlighet att fundera kring dessa frågor ur ett kristet perspektiv. Hur kan kristen tro, kyrkans erfarenhet och berättelser om människors möten med Gud och Jesus beröra oss och våra livsfrågor idag?

Genom samtal, lek, skapande, gudstjänst, musik och läger med mera erbjuder vi konfirmanderna möjligheten att få upptäcka rikedomen som finns inom dem själva och hos andra i en relation till Gud. De får möta andra unga som själva konfirmerats för några år sedan och nu finns som unga ledare i våra konfirmandarbetslag tillsammans med präster, pedagoger, andra anställda och frivilliga. 

DOPET ÄR GRUNDEN FÖR KONFIRMATION
Ordet konfirmera betyder bekräfta och det är dopet som blir bekräftat i den avslutande konfirmationsgudstjänsten. Flera ungdomar är odöpta och döps under konfirmandtiden. Dopgudstjänsten utformas tillsammans med prästen och är öppen för familj och vänner samt medför också medlemskap i Svenska kyrkan.

KAN ALLA VARA MED?
För oss är det viktigt att alla ungdomar känner sig välkomna. Finns det önskningar och särskilda behov? Hör av dig till oss så kan vi tillsammans försöka hitta en lösning som fungerar. Vi erbjuder även en konfirmandgrupp för särskoleelever.

KOSTNAD?
Att vara konfirmand är kostnadsfritt i våra församlingar.  

Med vänliga hälsningar
Konfirmandarbetslaget i Svenska kyrkan i Gävle

Mer om ungdomsarbetet läser du här

Anmäl dig senast den 16/9
till gavle.bokning@svenskakyrkan.se
I anmälan skriver du:
Ditt namn, telefon, personnummer, namn på dina vårdnadshavare och telefonnummer till dem.

Välj mellan HÄR OCH NÄRAKONFA, LAN OCH FILMKONFA, I MIN EGEN TAKT, RESEKONFA.

OM du väljer RESEKONFA ska du skriva vilken resegrupp du vill vara med i, i första hand, andra hand och tredje hand. Du får då också ange EN kompis som du vill gå i samma grupp som.

Sven Hillert

Sven Hillert

Svenska kyrkan i Gävle

Präst, församlingsherde i Maria församling