Ideellt arbete

Volontär kan vara så mycket

Vill du göra en insats för andra? Kanske ställa i ordning inför andakt eller vara värd vid konserter? Bli en superhjälte eller läsa för andra? Du kanske till och med har en speciell kompetens du vill bidra med? Hör av dig!