Högskolekyrkan

finns för dig som är student eller anställd vid Högskolan i Gävle.

Högskolekyrkan finns för dig som är student eller anställd vid Högskolan i Gävle och är en del av högskolans studiesociala verksamhet. Den vänder sig till både studenter och anställda oavsett tro, sexuell orientering eller nationalitet.

Högskolekyrkan bjuder in till samtal kring existentiella frågor, tro och andlighet. Här kan vi mötas kring frågor om fred, rättvisa, miljö, solidaritet, religion och etik. Dialog med människor av skilda trosuppfattningar, traditioner och religioner är en självklarhet.

I källarplanet på hus 51 finns ett Stilla Rum dit du kan komma när som helst för egen stillhet, meditation och bön. Rummet har tillkommit för att tillgodose det djupa behoven av tystnad och lugn i vardagsbruset. (rum 51:112)

På högskolan i Gävle finns en präst från Svenska kyrkan, Leif Nahnfeldt, han är tillgänglig för samtal, själavård, andlig- och personlig vägledning. I uppdraget ingår också att förmedla kontakter med företrädare för olika samfund och religioner.

Studentprästen finns också med som en resurs i krisberedskap och krisbearbetning. Högskolekyrkan är en del av Universitetskyrkan, som arbetar vid universitet och högskolor över hela Sverige. Läs mer...

För gudstjänster hänvisar vi till församlingarna i Gävle.

Samtal vid bord

Samtal om tro och liv

Samtalsgrupper, bibelstudier m.m.

Noter

Vuxenkörer

Har du lust att sjunga i kör? Längtar du efter att uppleva hur din röst smälter samman med stämman och övriga sångare?