Foto: E. Andrén

Historiskt Staffans församling

Staffans kyrka på toppen av berget.

Staffans församling bildades 1916. Staffan var namnet på den munk som för ungefär 1000 år sedan blev Gästriklands apostel. 

Efter bildandet av församlingen lades mycket energi på att lösa byggnadsfrågan gällande en kyrka. Dåvarande ärkebiskopen hyste starkt intresse för saken och överlämnade 1916 till församlingen två alternativa ritningsförslag, ett för det av stadsfullmäktige upplåtna området på Brynäsberget, ett för Steneberg, den plats som flertalet församlingsmedlemmar önskade för sin blivande kyrka. Under de följande åren stod striden het mellan förkämparna för de olika åsikterna. Först 1925, då stadsfullmäktige skänkte församlingen ett lämpligt område på Steneberg, fördes den segslitna frågan till en tillfredsställande lösning.

Staffans kyrka är belägen i stadens östra del på en klippa, Steneberg, vid Kaserngatan mellan Andra och Tredje tvärgatorna.

Kyrkan är uppförd åren 1930-32 efter ritningar av arkitekten Knut Nordenskjöld i Stockholm. Grundstenen lades den 12 oktober 1930, och invigningen skedde den 9 oktober 1932.

Är du mer intresserad av Staffans kyrkas detaljer gällande ursprungsbyggnaden kan du läsa mer i Riksantikvarieämbetets digitaliserade publikationer, http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/6884

Ur  ”Gävle stads kyrkor”
Konsthistoriskt inventarium av
Erik Andrén, Brynolf Hellner och Percy Elfstrand. 1932