Himlaskoj

Söndagsskola i Heliga Trefaldighets kyrka

Varje söndag under terminen är barn som firar mässa i Heliga Trefaldighets kyrka välkomna till en stund tillsammans med en ledare.

Under vår träff öppnar vi den guldiga väskan som varje vecka innehåller något nytt som anknyter till söndagens tema. Vi lyssnar på en bibelberättelse, pratar om den, ber, sjunger och leker eller pysslar kring temat. Efter Himlaskoj ansluter barnen till övriga gudstjänstbesökare igen.

Söndagar
Heliga Trefaldighets kyrka, city