Heliga Trefaldighets kyrka sedd från ovan

Heliga Trefaldighets kyrka

Kyrkogatan 1

Heliga Trefaldighets kyrka

För öppettider se kalendern. 

(titta in i kyrkan här!) i Gävle uppfördes vid mitten av 1600-talet på grunden av en medeltida trefaldighetskyrka, som förstörts vid en eldsvåda. Invigningen skedde den 14 juli 1654. Kyrkan har sedan genomgått en rad om- och tillbyggnader. Den senaste renoveringen skedde på 1970-talet och leddes av arkitekt Rolf Bergh.

1780 revs den klockstapel, som tidigare stått norr om kyrkan, och kyrkan försågs med ett torn. I tornet finns fyra kyrkklockor, den äldsta - storklockan - från 1655.

Kyrkans äldsta föremål är en runsten, som står invid dörren i vapenhuset. Den sk Sörbystenen stod ursprungligen på en plats invid Södertull (där man numera ställt upp en kopia). Den ristades vid mitten av 1000-talet av den namnkunnige runmästaren Åsmund Kåresson och berättar om hövdingen Egil, som stupade under ett krigståg till Finland. Kyrkans dopfunt, som numera har sin plats invid kortrappan, är också den av hög ålder. Det är en sk fabeldjursfunt från senare delen av 1100-talet, tillverkad i röd sandsten. Den är rikt ornamenterad, och bilderna talar om livets och ljustes seger över ondskan och döden. Man har antagit, att dopfunten ursprungligen stod i Valbo kyrka och så småningom skänktes till Heliga Trefaldighets kyrka.

I kyrkgolvet finns många gamla gravhällar, vilka dock inte ligger på sina ursprungliga platser, eftersom de gravvalv, som ursprungligen fanns under kyrkgolvet lagts igen och golvet vid olika tillfällen lagts om. Man kan särskilt lägga märke till prosten Aurivillius (+1668), prosten Fontelius (+1684) och prosten Andreas Westermans (+1739) gravhällar framme i koret.

Predikstolen och altaruppsatsen är utförda av Ewert Friis på 1600-talet, och de fick sin nuvarande färgsättning i svart och guld vid en renovering på 1800-talet. Framme i koret finns också Friis epitafium från 1672.
Korskranket är ett verk av Christopher Dachant från 1751. den smala läktaren invid koret är en del av en betydligt större läktare, där gymnasiets djäknar (som fick fungera som kyrkokör) ursprungligen hade sin plats.
Längst fram i det södra sidoskeppet inreddes på 1930-talet ett dopkapell, vilket senare förvandlats till "lill-kyrka". Fönstren som har motiv av Jesu dop och hur Jesus välsignar barnen, är komponerade av Vicke Lindstrand. Där finns också en 1600-talsmålning med motiv av hur profeten Jona kastas överbord i rykande storm. På motsvarande plats i norra sidoskeppet finns en kopia av Rubens berömda målning "Landsstöten", troligen utförd av någon av Rubens lärjungar.
Längst nere i det norra sidoskeppet finns också ett votivskepp av det slag som man ofta kan se i kyrkor invid kusten, och under orgelläktaren står också en gammal kista i trä med välvt lock, två mynttrattar och tre ursprungliga hänglås.
Kyrkorgeln, som har 46 stämmor fördelade på tre manualer och pedal, är liksom kororgeln, som är prydd med skulpturer av konstnären Folke Heybrock, byggd av Grönlunds orgelbyggeri. Genom åren har en rad ljusarmar och ljuskronor skänkts till kyrkan. Den stora ljuskronan i mittskeppet är skänkt av prosten Jacob Grubb (+1701) och ljuskronan längst fram i södra sidoskeppet skänktes till kyrkan 1680 av Claes och Helena Ackarström.

Heliga Trefaldighets kyrka har en rik uppsättning av kyrksilver och textiler, och i skrudkammaren finns också en rad prästporträtt från 1700-talet och fram till våra dagar. Det äldsta porträttet föreställer Andreas Westerman, som var kyrkoherde i församlingen 1726-1739.

Max antal besökare i kyrkan är 850 personer.

På andra sidan gatan ligger Kyrkans hus med församlingssal. Titta in i den här!