Hantverkscafé

Onsdagar ojämna veckor. Inställt tills vidare.

Gemenskap med handarbete, ingen kostnad och kom när du kan.
Ta gärna med eget material
Efter caféet är du välkommen att äta soppa i Annasalen för 40,00 kr.

För mer information om hantverkscaféet kontakta
Angelica Franzén 026-17 05 79 eller angelica.franzen@svenskakyrkan.se

Onsdagar ojämna veckor 15:00-17:00 med start 15 januari.

Mariakyrkan, Forellplan 3, Sätra