Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Gävle Besöksadress: Kaplansgatan 1, 80320 GÄVLE Postadress: Box 1423, 80138 GÄVLE Telefon:+46(26)170400 E-post till Svenska kyrkan i Gävle

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänst i olika former

Vad är egentligen skillnaden på en högmässa och söndagsgudstjänst?

Högmässa
Högmässan är den vanligaste formen för gudstjänst i Svenska kyrkans församlingar. Det är nog den gudstjänst de flesta tänker på när man tänker på att gå i kyrkan klockan 11 på söndag. I högmässan firas nattvard.

Mässa/söndagsmässa
Enklare än högmässa. Inte lika många moment. Nattvard firas.

Söndagsgudstjänst
Enklare än högmässa. Inte lika många moment. Utan nattvard.

Veckomässa
Veckomässan är en enkel nattvardsgudstjänst. Den utgör formen för många mässor som firas under veckan, till exempel kvällsmässa.

Regnbågsmässa
En gudstjänst för öppenhet som särskilt välkom­nar HBTQ-personer och alla som är öppna för alla människors lika värde.

Familjegudstjänst
Ibland har vi gudstjänster som passar extra bra för barn och deras familjer. Det är gudstjänster som inte är så långa och det är mycket sång. Ibland förekommer "Söndagsskola".

Temamässa/temagudstjänst
Ordet "tema" anger att gudstjänsten har en friare form. Inte sällan innebär det att fler medverkar i förberedelse och genomförande av gudstjänsten.

Taizémässa
I Taizé i Frankrike ligger ett kloster som varje år tar emot flera tusen besökare från hela världen - framför allt ungdomar. Taizé har blivit känt för sina meditativa, enkla sånger. Några av dem finns i vår psalmbok. Ro och vila, ljuständning, Taizés enkla sånger och böner, meditation och tystnad karaktäriserar gudstjänsten.

Sinnesrogudstjänst
Sinnesrogudstjänst är en enklare form av gudstjänst. Som gudstjänstdeltagare kan du önska musik, sjunga, spela, läsa dikter eller berätta om ditt liv. Sinnesrogudstjänsten är till för dig som vill förändra ditt liv och finna kraft för att gå vidare i livet. Gudstjänsten innehåller nattvardsfirande med alkoholfritt vin.

Hitta en gudstjänst!

Här på webben finns uppgifter om var och när det firas gudstjänst i en kyrka nära dig. Kolla i kalendern uppe till höger. Du kan också ladda ner appen Kyrkguiden i din smartphone.