Människor och barn på en gudstjänst

Gudstjänst i olika former

Vad är egentligen skillnaden på en högmässa och söndagsgudstjänst?

Högmässa
Högmässan är den vanligaste formen för gudstjänst i Svenska kyrkans församlingar. Det är nog den gudstjänst de flesta tänker på när man tänker på att gå i kyrkan klockan 11 på söndag. I högmässan firas nattvard.

Mässa/söndagsmässa
Enklare än högmässa. Inte lika många moment. Nattvard firas.

Söndagsgudstjänst
Enklare än högmässa. Inte lika många moment. Utan nattvard.

Veckomässa
Veckomässan är en enkel nattvardsgudstjänst. Den utgör formen för många mässor som firas under veckan, till exempel kvällsmässa.

Regnbågsmässa
För oss som har känt oss utanför och undrar om vi duger. För oss som längtar efter en gemenskap där alla verkligen får plats. För oss som brinner för alla människors lika värde och värdighet. För oss kan regnbågsmässan vara den finaste av alla gudstjänster. En gudstjänst för öppenhet som särskilt välkom­nar HBTQ-personer.

Generationsmässa
I Mariakyrkan på Sätra firar vi ungefär en gång i månaden generationsmässa 11.00 på söndagar. Det är en gudstjänst för alla åldrar som särskilt försöker inkludera barn och unga för att göra dem delaktiga i gudstjänsten. Predikan sker ofta i dialogform, gärna i samtal med församlingen. Som regel har vi ofta ”spontankör” som medverkar. I den kan alla som vill vara med. Kören sjunger enkla sånger och träffas en halvtimme före gudstjänsten. Efter gudstjänsten är det alltid kyrkkorv och kyrkkaffe/saft i Annasalen. En gång per termin inbjuds alla som blivit döpta senaste halvåret, tillsammans med familjen, in till generationsmässan och en gång om året inbjuds församlingens alla 5-åringar till gudstjänsten för att få ta emot Bibel för barn.

Tomasmässa
är en mässa vi firar i Tomaskyrkan varje söndag 18.00. Tomasmässan vill vara mötesplats och ett sammanhang där vi får möta Gud och varandra i sång och musik, i bön och nattvard. Mässan bärs av oss som kommer och önskan är att alla får uppleva en gudstjänst som är angelägen och nära och där det ges utrymme för sökandet efter ett livssammanhang och mening i Guds närhet. I Tomasmässan ryms trons tilltal i ordet och stillheten, i musiken och delandet.  

Lärjungen Tomas som gett sitt namn till kyrkan, inspirerar till ett sökande där alla frågor får utrymme, där ingenting är tvärsäkert och där vi vågar tala sant om livet.

Välkommen att göra detta möjligt!

Familjegudstjänst
Ibland har vi gudstjänster som passar extra bra för barn och deras familjer. Det är gudstjänster som inte är så långa och det är mycket sång. Ibland förekommer "Söndagsskola".

Temamässa/temagudstjänst
Ordet "tema" anger att gudstjänsten har en friare form. Inte sällan innebär det att fler medverkar i förberedelse och genomförande av gudstjänsten.

Taizémässa
I Taizé i Frankrike ligger ett kloster som varje år tar emot flera tusen besökare från hela världen - framför allt ungdomar. Taizé har blivit känt för sina meditativa, enkla sånger. Några av dem finns i vår psalmbok. Ro och vila, ljuständning, Taizés enkla sånger och böner, meditation och tystnad karaktäriserar gudstjänsten.

Sinnesrogudstjänst
Sinnesrogudstjänst är en enklare form av gudstjänst. Som gudstjänstdeltagare kan du önska musik, sjunga, spela, läsa dikter eller berätta om ditt liv. Sinnesrogudstjänsten är till för dig som vill förändra ditt liv och finna kraft för att gå vidare i livet. Gudstjänsten innehåller nattvardsfirande med alkoholfritt vin.

Hitta en gudstjänst!

Här på webben finns uppgifter om var och när det firas gudstjänst i en kyrka nära dig. Kolla i kalendern uppe till höger. Du kan också ladda ner appen Kyrkguiden i din smartphone.