Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Gävle Besöksadress: Kaplansgatan 1, 80320 GÄVLE Postadress: Box 1423, 80138 GÄVLE Telefon:+46(26)170400 E-post till Svenska kyrkan i Gävle

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravskötsel

Som anhörig kan du välja att själv sköta gravplatsen eller mot betalning överlåta skötseln till kyrkogårdsenhetens kunniga personal. Vi erbjuder flera tjänster av gravskötsel och plantering. Du hittar alternativen här.

Gravskötselavtal
Om du tecknar ett gravskötselavtal innebär det att Kyrkogårdsenheten garanterar att graven hålls i ett vårdat och värdigt skick. Gravar med planteringsyta och grundskötsel Nivå I kan anses ovårdade om gravrättsinnehavaren inte sköter och rensar planteringsytan, putsar gräskanter och håller planteringsytan fri från ogräs

Vill ni veta mer om vår skötsel och övriga tjänster

Här kan du ladda ner foldern för aktuell gravskötsel Gravskötsel 2020

Telefon till Kyrkogårdsenhetens kansli 026 – 17 05 60
E-post till kyrkogårdsenhetens kansli gavle.kyrkogardsenheten@svenskakyrkan.se

För dig som sköter graven själv
Väljer du att sköta gravplatsen själv behöver du tänka på att du ska sköta planteringsytan genom att klippa gräs, putsa gräskanter närmas gravvård och hålla planteringsytan fri från ogräs. Inhägnad gravplats och grusgravar ska hållas helt fria från ogräs.

Vanvårdade gravar
Enligt reglerna i begravningslagen (SFS 1990:1144) åligger det gravrättsinnehavaren att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Kyrkogårdsenheten kontrollerar alla gravplatser regelbundet och kontaktar gravrättsinnehavaren om vanvård föreligger. Om inte vanvården avhjälps - d v s gravplatsen sätts i stånd – inom ett år, kan gravrätten gå förlorad genom att kyrkorådet förklarar den förverkad i enlighet med reglerna i begravningslagen, 7 kap 33 § och därmed återta den.