Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Gävle Besöksadress: Kaplansgatan 1, 80320 GÄVLE Postadress: Box 1423, 80138 GÄVLE Telefon:+46(26)170400 E-post till Svenska kyrkan i Gävle

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fråga om och beställ gravskötsel

Kyrkogårdsenheten har en lång och rik erfarenhet av att vårda och sköta gravplatserna på kyrkogårdarna inom Svenska kyrkan i Gävle. Vi erbjuder våra tjänster och vår kunskap till alla som behöver hjälp med gravskötseln på någon av våra kyrkogårdar. Kyrkogårdsenheten komponerar växtsamman- sättningar med hänsyn till plats, lämplighet och variation.

Skötsel av gravplats omfattar:

Vårstädning, höstgrävning, putsning och borttagning av blommor, rensning av ogräs i rabatt, påläggning av jord i rabatt vid behov, gräsputsning, smärre justering av gravvård samt mönsterkrattning av grusgravplats. Vill ni veta mer om vår skötsel och övriga tjänster så kontakta oss gärna. 

Smärre justering av gravvård sker då gravvården är uppsatt enligt gällande monteringsbestämmelser.
Vid råd och anvisningar om gravplatsbestämmelser och monteringsanvisningar kontaktar du oss.

Tidsplan för gravskötsel

  • Kransställ och lyktor ska vara borttagna, av gravrättsinnehavaren, senast den sista april.
  • Plantering av penséer sker under april.
  • Plantering av sommarblommor sker under juni, färdigt till midsommar.
  • Plantering av ljung sker under oktober.
  • Borttagning av sommarblommor påbörjas i slutet av september.  

Kyrkogårdsenheten erbjuder:

Skötselåtagande och plantering av penséer, sommarblommor och ljung på gravplatser.

Enbart skötselåtagande på gravplatser där ni planterar själva eller blomrabatt saknas.

Vanvårdade gravar

Enligt reglerna i begravningslagen (SFS 1990:1144) åligger det gravrättsinnehavaren att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Kyrkogårdsenheten kontrollerar alla gravar regelbundet och kontaktar gravrättsinnehavaren om vanvård föreligger. Om inte vanvården avhjälps - d v s gravplatsen satts i stånd – inom ett år kan gravrätten gå förlorad genom att kyrkogårdsnämnden förklarar den förverkad i enlighet med reglerna i begravningslagen, 7 kap 33 § och därmed återta den.