Skötsel av grav

Gravsättning och gravskötsel

Se ut grav och boka gravsättning

Gravskötsel

Som anhörig kan du välja att själv sköta gravplatsen eller mot betalning överlåta skötseln till kyrkogårdsenhetens kunniga personal. Vi erbjuder flera tjänster av gravskötsel och plantering. Du hittar alternativen här.