Att vara gravrättsinnehavare

Vård av gravplats

Ytterst ansvarar gravrättsinnehavaren för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Är gravplatsen uppenbart vanvårdad kan gravrätten beslutas förverkad, gravrätten återgår då till kyrkogårdsenheten. Kan eller vill gravrättsinnehavaren inte sköta gravplatsen själv, erbjuder kyrkogårdsenheten gravskötsel. Gravrättsinnehavaren är den som ansvarar för att monteringar av stenar och andra gravanordningar är monterade på ett säkert sätt.

Gravrätt

Gravrätten är 25 år och blir automatiskt förlängd 25 år från den senaste gravsättningen. Gravrätt går att förlänga.

Byte av gravrättsinnehavare

Önskar ni som gravrättsinnehavare överlåta gravrätten till annan person är det möjligt under rätt förutsättningar.

Byte av gravrättsinnehavare 

Återlämning av gravrätt

Önskar ni som gravrättsinnehavare att återlämna graven, kontaktar ni kyrkogårdsenheten.

Återlämnande av gravrätt

När ni säger upp er gravrätt tar kyrkogårdsenheten över ansvaret och vårdar graven. De första 6 månaderna efter uppsägningen är ni juridiskt ägare till gravrätten och har rätt att ångra ert beslut. Ni kan också under denna tid besluta om gravanordningar (gravsten, gravramar) ska överlåtas till kyrkogårdsenheten eller om ni avser att ta bort dem själva och återanvända. Samråd ska ske med enheten.

Vanvårdade gravar

I Begravningslagen finns regler kring hur en gravplats ska se ut. Den ska ”hållas i ordnat och värdigt skick” 7 kap 3 §. Det är alltså gravrättsinnehavaren som ansvarar för detta. Antingen sköter man den själv eller så köper man tjänsten, av
t ex Kyrkogårdsenheten. se gravskötsel

Om en grav inte hålls i ordnat och värdigt skick ansvarar upplåtaren för att ta kontakt med gravrättsinnehavaren för att påtala detta. Man ”förelägger gravrättsinnehavaren att sätta gravplatsen i stånd”. Om detta inte sker inom ett år kommer gravrätten att förverkas, dvs upplåtaren tar tillbaka gravrätten 7 kap 33 §.

Varje år kontrollerar Kyrkogårdsenheten om det finns vanvårdade gravar på våra begravningsplatser. Vi tar då kontakt med gravrättsinnehavarna. När en gravrättsinnehavare avlider ska dödsboet inom sex månader utse en ny gravrättsinnehavare. Om detta inte sker söker vi anhöriga genom information på kyrkogårdarna Informationen finns även på vår hemsida.

Kontakt, information, lagar och regler

Stor eller liten fråga kring gravar, gravskötsel, begravningsceremonier, kapell etc. Kontakta oss gärna.