Diakoni, samtal och stöd

Diakoni uttrycker kristen tro genom kärlek, omsorg och solidaritet med medmänniskor och med hela skapelsen. Ordet diakoni står för social omsorg och tjänst och syftar till att tillsammans skapa en rättvis och jämlik värld som är baserad på varje människas värdighet och okränkbara värde. Uppgiften är att lyssna, stödja och agera tillsammans, att ge människor utrymme att lyfta fram sina erfarenheter av utsatthet och nöd och att uppmärksamma orättvisor. Livssituationer växlar för oss alla – någon gång i livet är vi alla i behov av stöd. Det diakonala arbetet spänner därför över ett stort fält. Det kan innebära allt från stöd till barn och familjer till besök hos äldre. Samtal med enskilda personer i kris, stöd till hemlösa eller personer som söker asyl i Sverige, samtalsgrupper och öppna mötesplatser.