Diakoni, samtal och stöd

Diakoni 
Gävle församlings diakoni verkar inom många sociala områden och församlingen arbetar gärna i samverkan med andra aktörer, då församling tror att detta ska hjälpa fler. På denna sida hittar du olika typer av stöd och hjälp som vi erbjuder, ibland tillsammans med andra, men även vägar till gemenskap. Du hittar också stöd hos utomstående aktörer. 
Är ditt behov akut? – Se under fliken Akut hjälp.