Samtal och stöd

Kontaktuppgifter

I livets olika skeden behövs ibland stöd i olika former. Svenska kyrkan i Gävle erbjuder stöd, samtal och rådgivning genom bland annat Samtalsakuten och Familjerådgivningen. Församlingarna erbjuder också samtal och sorgegrupper.

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen är ett uttryck för församlingarnas önskan att erbjuda kvalificerad hjälp och stöd i samlevnadsfrågor.