Samtal och stöd

Kontaktuppgifter

I livets olika skeden behövs ibland stöd i olika former. Svenska kyrkan i Gävle erbjuder stöd, samtal och rådgivning genom bland annat Samtalsakuten och Familjerådgivningen. Församlingarna erbjuder också samtal och sorgegrupper.

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen är ett uttryck för församlingarnas önskan att erbjuda kvalificerad hjälp och stöd i samlevnadsfrågor.

Samtalsakuten

För dig som hamnat i en livskris! Om du drabbas av sorg, separation, arbetslöshet, existentiell kris eller andra dramatiska händelser i ditt liv kan Samtalsakuten erbjuda hjälp och stöd!

Diakonirådet

Gävle Diakoniförening, vars mottagning kallas Diakonirådet, är en ideell förening som förvaltar fonder, stiftelser, testamentsmedel och gåvor skänkta av privatpersoner.