Samtal och stöd

Kontaktuppgifter

I livets olika skeden behövs ibland stöd i olika former. Svenska kyrkan i Gävle erbjuder stöd, samtal och rådgivning genom bland annat Samtalsakuten och Familjerådgivningen. Församlingarna erbjuder också samtal och sorgegrupper.

Maria  Blixt

Maria Blixt

Svenska kyrkan i Gävle

Diakonisamordnare, Diakon, Staffans församling

Siv Rang

Svenska kyrkan i Gävle

Diakon, Heliga Trefaldighets församling

Lina Sohlén

Lina Sohlén

Svenska kyrkan i Gävle

Diakon, Heliga Trefaldighets församling

Tomas Jönson

Svenska kyrkan i Gävle

Diakon, Strömsbro, Maria församling

Leena Untinen

Leena Untinen

Svenska kyrkan i Gävle

Diakon, Sjukhuskyrkan

Tord Wallén

Tord Wallén

Svenska kyrkan i Gävle

Diakoniassistent, Staffans församling

Sophia Söderström

Svenska kyrkan i Gävle

Diakoniassistent, Maria församling

Angelica Franzén

Angelica Franzén

Svenska kyrkan i Gävle

Diakoniassistent, fritidsledare

Per Götberg

Per Götberg

Svenska kyrkan i Gävle

Familjerådgivare

Eva  Minicz

Eva Minicz

Svenska kyrkan i Gävle

Familjerådgivare/leg psykoterapeut

Lotta  Fridholm

Lotta Fridholm

Svenska kyrkan i Gävle

Samtalsakuten

Lena Liss

Lena Liss

Svenska kyrkan i Gävle

Samtalsakuten