Samtal och stöd

Kontaktuppgifter

I livets olika skeden behövs ibland stöd i olika former. Svenska kyrkan i Gävle erbjuder stöd, samtal och rådgivning genom bland annat Samtalsakuten och Familjerådgivningen. Församlingarna erbjuder också samtal och sorgegrupper.

Maria  Blixt

Maria Blixt

Svenska kyrkan i Gävle

Diakon, diakonisamordnare, Gävle församling

Siv Rang

Svenska kyrkan i Gävle

Diakon, Gävle församling

Lina Sohlén

Lina Sohlén

Svenska kyrkan i Gävle

Diakon, Gävle församling

Tomas Jönson

Svenska kyrkan i Gävle

Diakon, Gävle församling

Leena Untinen

Leena Untinen

Svenska kyrkan i Gävle

Diakon, sjukhuskyrkan, Gävle församling

Tord Wallén

Tord Wallén

Svenska kyrkan i Gävle

Diakoniassistent, Gävle församling

Sophia Söderström

Svenska kyrkan i Gävle

Diakoniassistent, Maria församling

Angelica Franzén

Angelica Franzén

Svenska kyrkan i Gävle

Diakoniassistent, fritidsledare, Gävle församling

Per Götberg

Per Götberg

Svenska kyrkan i Gävle

Familjerådgivare, Gävle församling

Eva  Minicz

Eva Minicz

Svenska kyrkan i Gävle

Familjerådgivare, leg psykoterapeut, Gävle församling