Diakoni

Ordet diakoni står för social omsorg och tjänst.

Ordet diakoni står för social omsorg och tjänst och syftar till att tillsammans skapa en rättvis och jämlik värld som är baserad på varje människas värdighet och okränkbara värde. Uppgiften är att lyssna, stödja och agera tillsammans, att ge människor utrymme att lyfta fram sina erfarenheter av utsatthet och nöd och att uppmärksamma orättvisor. Arbetet spänner över ett brett fält och kan innebära allt från besök hos äldre och sjuka till samtal med enskilda personer i kris, stöd till hemlösa eller personer som söker asyl i Sverige, samtalsgrupper och öppna mötesplatser.

Maria  Blixt

Maria Blixt

Svenska kyrkan i Gävle

Diakonisamordnare, Diakon, Staffans församling

Tord Wallén

Tord Wallén

Svenska kyrkan i Gävle

Diakoniassistent, Staffans församling

Siv Rang

Svenska kyrkan i Gävle

Diakon, Heliga Trefaldighets församling

Angelica Franzén

Angelica Franzén

Svenska kyrkan i Gävle

Fritidsledare, Maria församling

Roger Holmström

Roger Holmström

Svenska kyrkan i Gävle

Assistent i församlingsarbete/husvärd Staffans församling