Bli volontär i Svenska kyrkan

Den gemensamma visionen för Svenska kyrkan i Gävle är att möta människor, att vara djärvt diakonala och att dela tro tillsammans. Tillsammans har alla som bor, besöker, lever och verkar i Gävle möjlighet att göra visionen levande. Ideellt arbete är ett viktigt sätt att bidra. Du med dina kunskaper, dina erfarenheter och din lust att engagera dig behövs! 

Något för dig?
Som volontär gör du något för någon annan – en insats som ger dig något tillbaka. Det kan finnas många ideella uppdrag i Svenska kyrkan i Gävle som kan behöva just din kompetens.

Så blir du volontär
Är du intresserad, kontakta samordnare för volontärer så kommer vi ha ett inledande samtal för att få veta mer om dig och varför du vill bli volontär. Inför vissa uppdrag behöver du genomgå en introduktionsutbildning. 

Om volontärarbete verkar rätt för dig väljer du själv hur stort engagemang du vill bidra med. Vi försöker hitta ett uppdrag som passar för dig. Du kanske själv har idéer och har sett behov där du kan vara en tillgång. Berätta om det under mötet.

Tro och kyrkans värderingar
Som volontär blir du representant för Svenska kyrkan. Du förväntas stå upp för en generös människosyn som ser varje människa som älskad och skapad av Gud, oavsett hudfärg, kön, ålder, sexuell läggning.

Du måste inte ha en tro för att bli volontär i Svenska kyrkan. Däremot tror vi att Gud tror på dig och ser med glädje på ditt bidrag in i kyrkans arbete. 

Tro är något som kan väckas, växa och bära oss människor.