Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Gävle Besöksadress: Kaplansgatan 1, 80320 GÄVLE Postadress: Box 1423, 80138 GÄVLE Telefon:+46(26)170400 E-post till Svenska kyrkan i Gävle

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bli medlem

Kyrkoavgiften - en avgift som gör gott för många

Som medlem i Svenska kyrkan är du viktig. I Gävle betalar vi 83 öre per hundralapp till Svenska kyrkan i Gävle. 
Genom ditt medlemsskap och din kyrkoavgift bidrar du till ett betydelsefullt liv för både människor som bor i Gävle och runt om i världen.

Du är bland annat med och stödjer:

- kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas

- gemenskapsträffar för äldre

- ett rikt musikliv med körer och musiker

- samtalsstöd, när livet inte blev dom det var tänkt

- underhållet av våra kyrkobyggnader

Du stödjer även en kyrka som:

- tror på människors lika värde

- vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta

- vill vara med och uttrycka glädje över att ha fått barn eller funnit en partner att dela livet med

- tillsammans med andra goda krafter är med och bygger ett så bra och tryggt samhälle som möjligt

Här hittar du blankett för inträde

Du kan också ringa 026 - 17 04 00 och få en blankett hemsänd.

Du skickar din inträdesblankett till:
Svenska kyrkan Gävle
Box 1423
801 38 Gävle

FOLKBOKFÖRD UTANFÖR SVERIGE


Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala.  E-post: kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

Här hittar du information på andra språk