Många händer möts

Bli medlem

Kyrkoavgiften - en avgift som gör gott för många

Som medlem i Svenska kyrkan är du viktig. I Gävle betalar vi 93 öre per hundralapp i kyrkoavgift. 
Genom ditt medlemsskap och din kyrkoavgift bidrar du till ett betydelsefullt liv för både människor som bor i Gävle och runt om i världen.

Du är bland annat med och stödjer:

- kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas

- gemenskapsträffar för äldre

- ett rikt musikliv med körer och musiker

- samtalsstöd, när livet inte blev som det var tänkt

- underhållet av våra kyrkobyggnader

Du stödjer även en kyrka som:

- tror på människors lika värde

- vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta

- vill vara med och uttrycka glädje över att ha fått barn eller funnit en partner att dela livet med

- tillsammans med andra goda krafter är med och bygger ett så bra och tryggt samhälle som möjligt

Här hittar du blankett för inträde

Du kan också ringa 026 - 17 04 00 och få en blankett hemsänd.

Du skickar din inträdesblankett till:
Svenska kyrkan Gävle
Box 1423
801 38 Gävle

FOLKBOKFÖRD UTANFÖR SVERIGE


Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala.  E-post: kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

Här hittar du information på andra språk

20 anledningar att vara medlem

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst - och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!