Begravningsavgiften

Begravningsavgiften

Svenska kyrkan har fått riksdagens uppdrag att sköta begravningsverksamheten. För att bekosta detta får alla betala begravningsavgift. Detta medför att Svenska kyrkan kan utföra en rad tjänster kostnadsfritt för alla, oavsett om man är medlem eller ej.

Det gäller bland annat:

  • Anlägga och sköta kyrkogårdar och krematorier
  • Ceremonilokal utan religiösa symboler
  • Lokal för bisättning och visning
  • Transporter av avlidna till begravning och gravsättning inom förvaltningsområdet
  • Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan ingår även begravningsgudstjänst i kyrkan med präst, vaktmästare och kyrkomusiker.

Vissa andra kostnader står istället dödsboet eller efterlevande för, exempelvis:

  • Gravsten och andra gravanordningar
  • Gravskötsel
  • Transport av den avlidne från bårhuset till vår bisättningslokal
  • Kostnader för begravningsbyråns tjänster i samband med begravningen

Att verksamheten bedrivs i enlighet med uppdragets beskaffenhet ska kontrolleras av ett av Länsstyrelsen utsett ombud. I Gävle heter ombudet Monica Andersson och kan kontaktas på monickan@hotmail.com eller 070 - 559 26 33.