Barn med noter

Barnkörer

Sjunga i kör handlar inte bara om musik utan minst lika mycket om att träffa andra, skratta, leka och röra sig till musik. Körerna övar varje vecka och sjunger sånger anpassade efter barnens ålder. Barnen medverkar vid några gudstjänster per termin och ibland vid större konserter.

Barnkörer i Björsjökyrkan, Hövdingavägen 6

 

Start 30 augusti

Miniklangen, för åk 1-3
Vi lär känna våra röster, sjunger unison körsång i olika stilar. Vi lär oss vad det innebär att sjunga i kör och även hur musik och noter fungerar genom lekar och spel. Kören medverkar i gudstjänster, luciatåg och liknande några gånger per termin.

16.15-17.00 Miniklangen


Samklangen, juniorkör för åk 4-7
Nu lär vi oss att sjunga i stämmor, sånger på andra språk än svenska, får mer kunskaper om sångrösten och noter. Ibland har vi kördagar, åker på läger eller andra projekt. Kören medverkar några ggr per termin i gudstjänster, luciatåg och liknande.

Måndagar 17.30-18.45 

Anna-Sara Berencreutz

Anna-Sara Berencreutz

Svenska kyrkan i Gävle

Kyrkomusiker, Gävle församling

Barnkörer i Tomaskyrkan, Blockstensvägen 59

Minikören 4 - 5 år 
När vi träffas sjunger vi, leker och ibland spelar vi instrument.
Vi medverkar bl. a. vid familjevänliga gudstjänster.  
Torsdagar 15.40-16.20

Sörbytonerna 6 – 9 år
Vi sjunger, rör oss och utvecklar våra röster på ett lekfullt sätt. Ibland spelar vi instrument eller sjunger i stämmor.
Kören medverkar vid familjevänliga gudstjänster samt vid konserter och evenemang i olika sammanhang.
Torsdagar 16.45 – 17.45 

Sofia Jeppsson

Sofia Jeppsson

Svenska kyrkan i Gävle

Musikpedagog, Gävle församling

Barnkör i Hemlingby kyrka, Hemlingbyvägen 2

Hemlingby barnkör
Åk 3-4 tisdagar kl. 16.00-16.45
Åk f-2 onsdagar 15.30-16.00
Hemlingby kyrka, Hemlingbyvägen 2

Vi sjunger, leker och har roligt med musik.

Christina Gagge

Christina Gagge

Svenska kyrkan i Gävle

Musiker, kantor, Gävle församling

Barnkören Diamanterna i Strömsbro kyrka, Hillevägen 2

Åk 1-3. Barnkören Diamanterna.
Måndagar 16.00-16.45 

En kör för alla som tycker om att sjunga, röra på sig och som vill lära sig mer om sin röst. Vi sjunger sånger som ni önskar och så allt mellan himmel och jord. Disney, klassisk musik, pop och gospel. Just nu sjunger vi också musik av Laleh och Anna Bergendahl. Med hjälp av musiken lär vi oss mer om noter, om hur rösten fungerar och hur man kan jobba med sång och dans/teater samtidigt för att verkligen fånga de som lyssnar på oss. Just nu övar vi tillsammans med Juniorkören Abantwana.

Ellen Weiss

Ellen Weiss

Svenska kyrkan i Gävle

Musiker (kantor), Gävle församling

Juniorkören Abantwana i Strömsbro kyrka, Hillevägen 2

Juniorkören Abantwana (betyder ”barn” på Ndbele som är ett av språken i Zimbabwe) åk 4–6
Kören sjunger 1–2 stämmor och jobbar mycket med hur vi kan utveckla våra röster med hjälp av lekfulla övningar och kanonsånger. Kören sjunger allt från egna önskesånger till pop, musikal, disneylåtar och mer klassisk körmusik och gospel.
Måndagar 16.00–17.00 

 

Ellen Weiss

Ellen Weiss

Svenska kyrkan i Gävle

Musiker (kantor), Gävle församling