Meny

Barnkörer

Sjunga i kör handlar inte bara om musik utan minst lika mycket om att träffa andra, skratta, leka och röra sig till musik. Körerna övar varje vecka och sjunger sånger anpassade efter barnens ålder. Barnen medverkar vid några gudstjänster per termin och ibland vid större konserter.

Gävles nya gosskör

I september 2020 startar Heliga Trefaldighets Gosskör. Vi söker pojkar i åldrarna 8-11 år som gärna får ha erfarenhet av att sjunga eller spela musik.
Pojkarna får sjunga både klassisk musik och mer modern populärmusik.

Målet är att de ska få utveckla sin sångröst samt få grundläggande kunskaper i gehör och notläsning.

Körledaren Marcus Edgar har mångårig erfarenhet som kördirigent och var under två års tid ansvarig för gruppen ”Diskantkören” i Stockholms Gosskör. Han är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Kören har ett begränsat antal platser.
Korta provsjungningar kommer att ske i augusti.

Plats: Kyrkans hus, Kaplansgatan 1
Tid: Onsdagar 16.30-17.30
När: Start den 9 september

Marcus Edgar

Marcus Edgar

Svenska kyrkan i Gävle

Musiker (organist och körledare), Heliga Trefaldighets församling

Barnkörer i Björsjökyrkan, Hövdingavägen 6

Miniklangen, för åk 1-3

Vi lär känna våra röster, sjunger unison körsång i olika stilar. Vi lär oss vad det innebär att sjunga i kör och även hur musik och noter fungerar genom lekar och spel. Kören medverkar i gudstjänster, luciatåg och liknande några gånger per termin.

Måndagar 16.15- 17.00

Samklangen, juniorkör för åk 4-7

Nu lär vi oss att sjunga i stämmor, sånger på andra språk än svenska, får mer kunskaper om sångrösten och noter. Ibland har vi kördagar, åker på läger eller andra projekt. Kören medverkar några ggr per termin i gudstjänster, luciatåg och liknande.

Måndagar 17.15- 18.30

 

Anna-Sara Berencreutz

Anna-Sara Berencreutz

Svenska kyrkan i Gävle

Kyrkomusiker, Bomhus församling

Barnkörer i Tomaskyrkan, Blockstensvägen 59

Minikören vänder sig till barn som är 4 - 5 år. 
När vi träffas sjunger vi, leker och ibland spelar vi instrument.
Kören medverkar bl. a. vid familjevänliga gudstjänster såsom Dukat och klart!
Torsdagar 16.30-17.10

Sörbytonerna och De Luxe 6-12 år
Vi sjunger, rör oss och utvecklar våra röster på ett lekfullt sätt. Ibland spelar vi instrument eller sjunger i stämmor.
Kören medverkar vid familjevänliga gudstjänster såsom Dukat och klart! och vid konserter och evenemang i olika sammanhang.
Onsdagar 16.30 – 17.30

 

Sofia Jeppsson

Sofia Jeppsson

Svenska kyrkan i Gävle

Musikpedagog, Heliga Trefaldighets församling

Barnkör i Hemlingby kyrka, Hemlingbyvägen 2

Hemlingby barnkör, 6-9 år
Onsdagar 15.15-16.00
Hemlingby kyrka, Hemlingbyvägen 2

Christina Gagge

Christina Gagge

Svenska kyrkan i Gävle

Musiker - kantor, Staffans församling

Barnkören Diamanterna i Strömsbro kyrka, Hillevägen 2

Åk 1-3. Barnkören Diamanterna.
Start måndag 3 februari 15.45-16.30.

Ellen Weiss

Ellen Weiss

Svenska kyrkan i Gävle

Musiker (kantor), Heliga Trefaldighets församling

Juniorkör i Strömsbro kyrka, Hillevägen 2

Juniorkören Abantwana (betyder ”barn” på Ndbele som är ett av språken i Zimbabwe) åk 4–6
Kören sjunger 1–3 stämmor och jobbar mycket med hur vi kan utveckla våra röster med hjälp av lekfulla övningar och kanonsånger. Kören sjunger allt från egna önskesånger till pop, musikal, disneylåtar och mer klassisk körmusik och gospel.
Måndagar 17.00–17.45 i Strömsbro kyrka

 

Ellen Weiss

Ellen Weiss

Svenska kyrkan i Gävle

Musiker (kantor), Heliga Trefaldighets församling