Barn med noter

Barnkörer

Sjunga i kör handlar inte bara om musik utan minst lika mycket om att träffa andra, skratta, leka och röra sig till musik. Körerna övar varje vecka och sjunger sånger anpassade efter barnens ålder. Barnen medverkar vid några gudstjänster per termin och ibland vid större konserter.

Barnkörer i Björsjökyrkan, Hövdingavägen 6

Start 5 september

Miniklangen, för åk 1-3
Vi lär känna våra röster, sjunger unison körsång i olika stilar. Vi lär oss vad det innebär att sjunga i kör och även hur musik och noter fungerar genom lekar och spel. Kören medverkar i gudstjänster, luciatåg och liknande några gånger per termin.

Måndagar 16.15-17.00


Samklangen, juniorkör för åk 4-7
Nu lär vi oss att sjunga i stämmor, sånger på andra språk än svenska, får mer kunskaper om sångrösten och noter. Ibland har vi kördagar, åker på läger eller andra projekt. Kören medverkar några ggr per termin i gudstjänster, luciatåg och liknande.

Måndagar 17.30-18.30, fika från 17.00

Barnkörer i Tomaskyrkan, Blockstensvägen 59, Sörby

Minikören 4-6 år, torsdagar 16.00 -16.40 
I Minikören är fokus att på ett lekfullt sätt utforska den egna rösten och vad vi kan göra när vi sjunger tillsammans med andra. 
Träffarna har en tydlig struktur med mycket lek, sång och ibland även instrumentspel. 
Vi avslutar vår körträff med en andakt kring ljusbäraren i kyrkan. 
Anmälan: Sofia Jeppsson 026-17 05 82 sofia.jeppsson@svenskakyrkan.se 

Sörbytonerna 6–9 år, torsdagar 17.00 –17.45
När vi sjunger med andra utvecklas den egna rösten och örats förmåga att lyssna. I kören lär vi oss också genom lekar och övningar musikteoretiska grunder. Några gånger under terminen medverkar kören vid gudstjänster och konserter. Vi avslutar varje körövning med en andakt.
Anmälan: Sofia Jeppsson 026-17 05 82 sofia.jeppsson@svenskakyrkan.se 

Sörbytonerna deLuxe  9 – 12 år, torsdagar 17.00 – 18.10
Sörbytonerna deLuxe är en fortsättning för de äldsta barnen. Vi fortsätter utveckla röst och öra med att t ex sjunga enklare stämsång. Några gånger under terminen medverkar kören vid gudstjänster och konserter.
Anmälan: Sofia Jeppsson 026-17 05 82 sofia.jeppsson@svenskakyrkan.se 

 

Barnkör i Hemlingby kyrka, Hemlingbyvägen 2

Hemlingby barnkör
Åk 3-6 tisdagar 15.45-16.30. 
Start 7 september. Barnen tar sig till kyrkan på egen hand.

Åk f-3 onsdagar 15.15-16.00
Efter överenskommelse kan vi hämta barn på Hemlingby skola.
Start 8 september.

Vi sjunger, leker och har roligt med musik.

Vi sjunger, leker och lär oss om musik. Körerna medverkar på gudstjänster och konserter i olika kyrkor i Gävle.

Barnkören Diamanterna i Strömsbro kyrka, Hillevägen 2

Åk 1-3. Barnkören Diamanterna.
En kör för alla som tycker om att sjunga, röra på sig och som vill lära sig mer om sin röst. Vi sjunger sånger som ni önskar och så allt mellan himmel och jord. Disney, klassisk musik, pop och gospel. Just nu sjunger vi också musik av Laleh och Anna Bergendahl. Med hjälp av musiken lär vi oss mer om noter, om hur rösten fungerar och hur man kan jobba med sång och dans/teater samtidigt för att verkligen fånga de som lyssnar på oss. 

Måndagar 15.30-16.15 

Juniorkören Abantwana i Strömsbro kyrka, Hillevägen 2

Juniorkören Abantwana (betyder ”barn” på Ndbele som är ett av språken i Zimbabwe) åk 4–6
Kören sjunger 1–2 stämmor och jobbar mycket med hur vi kan utveckla våra röster med hjälp av lekfulla övningar och kanonsånger. Kören sjunger allt från egna önskesånger till pop, musikal, disneylåtar och mer klassisk körmusik och gospel.
Måndagar 16.30–17.15