Barn

Pilgrimsbarn

Barn kan också vara pilgrimer Vi vandrar, funderar, leker, sjunger, skapar, läser bibelberättelser, har andakt.

Himlaskoj

Söndagsskola i Heliga Trefaldighets kyrka

Musikleksmåndag

För småbarn, syskon och vuxna

Öppen verksamhet för barn med vuxen

Öppet hus är en mötesplats för barn i 0-5 års ålder tillsammans med en vuxen.

Barn med noter

Barnkörer

Sjunga i kör handlar inte bara om musik utan minst lika mycket om att träffa andra, skratta, leka och röra sig till musik.

Föräldrautbildning - Trygghetscirkeln

Trygghetscirkelns föräldraskap är en pedagogisk modell för att göra anknytningsteorin begriplig och användbar för vanliga föräldrar.

Träffar för barn och ungdom

Superhjälte

Superhjältarna

Varannan onsdag, jämna veckor 17.00 -19.00 Staffans kyrka

Flicka vattnar blomma med kanna

Rapport om Barnfattigdom
Under våren 2018 har Rädda Barnen och Svenska kyrkan i Gävle tillsammans undersökt hur barnfattigdom påverkar möjligheter till olika typer av fritidsaktiviteter i Gävle. Till vår hjälp har vi använt offentliga rapporter och gjort tre egna undersökningar. Våra egna undersökningar bygger på tre olika enkäter. En enkät till olika föreningar. En enkät till personer som såg Barnfattigdomsutställningen på Fängelsemuseet. En enkät till Diakonirådets familjer. Dessutom har vi ställt några frågor till Budget- och skuldrådgivarna på Gävle kommun. Den 29 augusti bjöd ABF, Svenska kyrkan i Gävle och Rädda Barnen in de politiska partierna i Gävle för att samtala kring rapporten. Förutom politikerna medverkade Diakonirådet och Gefle IF. Samtalet kom att handla mycket om hur problemet ser ut, hur det ska lösas och politikerna fick många goda råd med sig gällande denna problematik.

Rapporten finns att läsa här

Kontakta oss gärna om du har några frågor