Böna kapell

Gråbergsvägen 9

Böna kapell

(titta in i kapellet här!) uppfördes år 1843. "Husfäderna i fisklägrena Bönan och Utvalnäs" stod för arbetet och Gävle stad bidrog med timret. 1892 överlämnades kapellet till Gävle stad och kom att bli församlingsdelskyrka inom Heliga Trefaldighets församling. 
År 1942 utarbetade stadsarkitekt Wranér inför kapellets hundraårsjubileum ett förslag till renovering. Kapellet försågs nu med vapenhus och sakristia, och det återinvigdes 27 juni 1943 av domprosten Algot Anderberg.

Altaret pryds av ett ramverk skulpterat av fiskaren Per Wickman. Altarkrucifixet skänktes 1943 av konsul C. Norenberg. det enkla träkors, som tidigare stått på altaret, fick då sin plats ovanför dörren på västväggen.
Till vänster om altaret står predikstolen, och till höger om altaret finns den för fiskekapellena karaktäristiska läsarbänken, vilken användes, då en präst inte fanns till hands och gudstjänsten leddes av en lekman.
Dopfunten, som invigdes Mikaelidagen 1952, är ritad av arkitekt Wranér och utförd i röd Gävlesandsten.
Böna kapell har, så som man kan vänta sig i ett fiskekapell, flera s.k. votivskepp. Kapellet har också en rad tavlor - några av dem av utländskt ursprung - som skänkts av församlingsbor, och då det är en omtyckt vigselkyrka har det två brudkronor.

Kyrkoorgeln, som står på ett podium i kapellets västra del, tillkom 1963 och levererades av Magnussons orgelfirma i Göteborg. Kapellet har en fristående klockstapel, där klockan bär årtalet 1878. lomberg.
År 1967 skedde ytterligare en renovering enligt ett program, som utarbetats av stadsarkitekten S.H. Wranér. Kopparrelieferna flyttades då från altaret till sakristian. Det tredelade korfönstret sattes igen och på dess plats upphängdes som altarprydnad ett verk av textilkonstnärinnan Dagmar Lodén.
Korfönstret kom dock senare att återställas i sin ursprungliga utformning och Dagmar Lodéns konstverk flyttades då till församlingshemmet.

Under år 1998 har kyrkan renoverats en tredje gång, nu i grön färgsättning. 
Orgeln, som omfattar nio stämmor, härrör från år 1959 och är byggd av Magnussons orgelfirma i Göteborg.
Kyrkan har endast en klocka, gjuten hos Bergholtz 1899.
Max antal besökare i kapellet är 50 personer.