Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Gästrikekustens pastorat Besöksadress: Hillevägen158, 80649 Gävle Postadress: Hillevägen 158, 80649 Gävle Telefon:+46(26)635030 E-post till Gästrikekustens pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Hille kyrka

Hille kyrka invigdes 1863. Den ersatte då en medeltida kyrka som hade förfallit och rivits i och med nybyggnationen. Den nya kyrkan byggdes väl synlig på Hilleåsen. Av utrymmesskäl står den inte placerad öst-västlig riktning, som är det vanliga, utan i nord-sydlig riktning. Några gamla saker finns kvar från den medeltida kyrkan, bl.a. ett triumfkrucifix från 1400-talet, som nu hänger till höger på väggen framme i koret.
Kyrkan har restaurerats invändigt vid ett par tillfällen: 1904 och 1954. År 2006 var det återigen dags att fräscha upp kyrkorummet. Väggarna har målats och målningarna i kortaket har gjorts rena. Framför allt har ett nytt värmesystem installerats. Bergvärme har installerats, vilket innebär att uppvärmningen kommer att bli billigare och mer effektiv. Kyrkans gamla transformatorer har ”pensionerats” och elledningarna har bytts ut. Bänkarna är ommålade. Texten ”Lofven Gud i hans helgedom” i valvbågen, målad i guld, har tagits fram igen. Den målades över vid 1954 års restaurering. 

Välkommen att besöka Hille kyrka!

Dopträdet i hille kyrka

Bild: Malin Lindén

”Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer , lyckan går. Du förbliver fader vår.”

Med anledning av Hille kyrka 150 år lät församlingen göra ett dopträd i kyrkan. Käck& Hedbys smide från Leksand fick i uppgift att designa och smida ett träd där vi kan fästa upp namnen på de som har döpts i kyrkan.  Namnen på barnen skrivs på ett blad i smide som fästs upp vid dopet.  Vi vill uppmärksamma barnen och att dopet är inträdet till medlemskap i kyrkan.  Vid Kyndelsmäss i  februari  varje  år kommer dopfamiljerna att bjudas in till en dopfest då man får ta hem sitt blad. Så börjar vi om och samlar namnen på de som döps under det nya året.

Ljusbäraren i hille kyrka

Bild: Malin Lindén

Hille kyrka har en ljusbärare i smide som är tillverkad av Hans-Erik Persson i Södra Åbyggeby. Den bär det stora Kristusljuset i koret vid dopfunten. På det ljuset tänds dopbarnens ljus. I söndagens gudstjänst nämner vi och tänder ett ljus för de församlingsbor som har avlidit. Det kallas tacksägelse. På ljusbäraren finns sju ljushållare där vi sätter de ljus som tänts vid tacksägelserna.

Hans-Erik Persson har ritat och designat ljusbäraren. Men han har dessutom tillverkat den i smide hemma på sin gård, ett mödosamt och avancerat konstnärligt arbete. Ljusbäraren är mycket vacker.

Dessutom tog Hans-Erik på sig att tillverka en ljusbärare till andaktsrummet i Hille församlingsgård. Där ska det finnas möjlighet att tända ett böneljus vid en andakt eller veckomässa.