Hille kyrka

Hille kyrka invigdes 1863. Den ersatte då en medeltida kyrka som hade förfallit och rivits i och med nybyggnationen. Den nya kyrkan byggdes väl synlig på Hilleåsen. Av utrymmesskäl står den inte placerad öst-västlig riktning, som är det vanliga, utan i nord-sydlig riktning. Några gamla saker finns kvar från den medeltida kyrkan, bl.a. ett triumfkrucifix från 1400-talet, som nu hänger till höger på väggen framme i koret.
Kyrkan har restaurerats invändigt vid ett par tillfällen: 1904 och 1954. År 2006 var det återigen dags att fräscha upp kyrkorummet. Väggarna har målats och målningarna i kortaket har gjorts rena. Framför allt har ett nytt värmesystem installerats. Bergvärme har installerats, vilket innebär att uppvärmningen kommer att bli billigare och mer effektiv. Kyrkans gamla transformatorer har ”pensionerats” och elledningarna har bytts ut. Bänkarna är ommålade. Texten ”Lofven Gud i hans helgedom” i valvbågen, målad i guld, har tagits fram igen. Den målades över vid 1954 års restaurering. 

Välkommen att besöka Hille kyrka!

Tornkorset invigt

2020 förgylldes korset på kyrktornet och taket fick ny plåt. En vågad skara vågade sig ända upp på byggställningarna trots hård blåst för att välsigna korset!
Vi glada och tacksamma över möjligheten att renovera tornet och hoppas att det ska stå till den dag då Kristus kommer åter, Gud till ära och människorna till tröst och glädje!
/Daniel Andrén, kyrkoherde

Dopträdet i hille kyrka

”Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer , lyckan går. Du förbliver fader vår.”

Med anledning av Hille kyrka 150 år lät församlingen göra ett dopträd i kyrkan. Käck& Hedbys smide från Leksand fick i uppgift att designa och smida ett träd där vi kan fästa upp namnen på de som har döpts i kyrkan.  Namnen på barnen skrivs på ett blad i smide som fästs upp vid dopet.  Vi vill uppmärksamma barnen och att dopet är inträdet till medlemskap i kyrkan.  Vid Kyndelsmäss, i februari varje  år, bjuds dopfamiljerna in till en dopfest då man får ta hem sitt blad. Så börjar vi om och samlar namnen på de som döps under det nya året.

Ljusbäraren i hille kyrka

Hille kyrka har en ljusbärare i smide som är tillverkad av Hans-Erik Persson i Södra Åbyggeby. Den bär det stora Kristusljuset i koret vid dopfunten. På det ljuset tänds dopbarnens ljus. I söndagens gudstjänst nämner vi och tänder ett ljus för de församlingsbor som har avlidit. Det kallas tacksägelse. På ljusbäraren finns sju ljushållare där vi sätter de ljus som tänts vid tacksägelserna.

Hans-Erik Persson har ritat och designat ljusbäraren. Men han har dessutom tillverkat den i smide hemma på sin gård, ett mödosamt och avancerat konstnärligt arbete. Ljusbäraren är mycket vacker.

Dessutom tog Hans-Erik på sig att tillverka en ljusbärare till andaktsrummet i Hille församlingsgård. Där ska det finnas möjlighet att tända ett böneljus vid en andakt eller veckomässa.

Lyssna, lär och upptäck

Under mer än tusen år har vi samlat på spännande berättelser och historier om och kring våra kyrkor. Sommaren 2022 lanserades mer än 60 berättelser från Svenska kyrkan i appen Storyspot och påsken 2023 släpptes 50 nya historier. T.ex. kan du lyssna på berättelser från Hamrånge och Hille.