Kyrkan östra sidan
Foto: S Adman

Hamrånge kyrka

I Hamrånge församling finns en kyrka från 1800-talet, ett gravkapell, kyrkogård och minneslund samt lokaler för församlingsverksamhet.

Sommaröppet i kyrkorna

Hamrånge och Hille kyrka håller sommaröppet för besökare. I Hamrånge finns sommarguider på plats och kyrkan är öppen kl. 10-16, varje vardag fram till den 6 augusti. I Hille är kyrkan delvis bemannad och öppen kl. 10-15 på vardagarna.

Kyrkan sedd från Åbyn Foto: Soolmaz Mohebbi

Det var inte ett helt enkelt beslut att ta, när man på 1840 talet beslöt sig för att bygga en ny och betydligt större församlingskyrka i Hamrånge. Sedan 1600 talet hade den gamla medeltidskyrkan varit för trång och eftersom den dessutom varit svår att underhålla och restaurera gav man till sist upp om att bevara den. Dess placering på lerjord nära Hamrångeån kan ha bidragit till de sättningar i marken som medförde sprickor och skador på kyrkan.

Kyrkbänk
Foto: S Adman

Hamrånge kyrka uppfördes under åren 1847-1851. Stenar från medeltidskyrkan användes då som byggnadsmaterial. Murarna är av sten, utvändigt rappade och avfärgade i ljusröd färgton. Kyrkan är placerad i nord-sydlig riktning på en höjd och är därför väl synlig. Den nuvarande inre färgsättningen fick kyrkan vid restaureringen 1934. Predikstolen flyttades samma år och det tidigare sockenbiblioteket byggs om till manöverrum för det nya elektriska värmesystemet.  
År 1973 byggs en brudkammare med WC under orgelläktaren. År 1995 installeras en kororgel och då förändras även bänkindelningen närmast koret.

5 november 2016

Minneslunden

Nedanför kyrkan, vid ån, ligger vår minneslund. Den är belägen på den plats där den gamla, medeltida, kyrkan stod. En minneslund är en gravplats utan gravrätt och det är Kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för skötseln. Eftersom en minneslund är gemensam och anonym får det inte förekomma några personliga utsmyckningar. Besökare har däremot möjlighet att smycka med snittblommor och ljus på särskilt anvisade gemensamma utsmyckningsplatser. Det finns ett ställ för blommor och gravljus/lyktor på minneslunden. I "skåpet" i mitten av minneslunden får endast värmeljus placeras (ej gravljus som blir för varma och kan orsaka skador).