Foto: S Adman

Hamrånge kyrka

I Hamrånge församling finns en kyrka från 1800-talet, ett gravkapell, kyrkogård och minneslund samt lokaler för församlingsverksamhet.

Kyrkan sedd från Åbyn Foto: Soolmaz Mohebbi

Det var inte ett helt enkelt beslut att ta, när man på 1840 talet beslöt sig för att bygga en ny och betydligt större församlingskyrka i Hamrånge. Sedan 1600 talet hade den gamla medeltidskyrkan varit för trång och eftersom den dessutom varit svår att underhålla och restaurera gav man till sist upp om att bevara den. Dess placering på lerjord nära Hamrångeån kan ha bidragit till de sättningar i marken som medförde sprickor och skador på kyrkan.

Foto: S Adman

Hamrånge kyrka uppfördes under åren 1847-1851. Stenar från medeltidskyrkan användes då som byggnadsmaterial. Murarna är av sten, utvändigt rappade och avfärgade i ljusröd färgton. Kyrkan är placerad i nord-sydlig riktning på en höjd och är därför väl synlig.  Kyrkan restaurerades 1934. 
År 1973 byggs en brudkammare med WC under orgelläktaren. År 1995 installeras en kororgel och då förändras även bänkindelningen närmast koret.
2019-2021 renoverades kyrkan invändigt, bl.a. byttes värmesystem.

Hamrånge kyrka

Hamrånge kyrka är nyrenoverad.

En omfattande inre renovering av Hamrånge kyrka startades den 1 oktober 2019. Kyrkan återinvigdes den 30 maj 2021. KLICKA PÅ BILDEN eller texten så kan du läsa mer om kyrkans renovering

5 november 2016

Minneslunden

Nedanför kyrkan, vid ån, ligger vår minneslund. Den är belägen på den plats där den gamla, medeltida, kyrkan stod. En minneslund är en gravplats utan gravrätt och det är Kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för skötseln. Eftersom en minneslund är gemensam och anonym får det inte förekomma några personliga utsmyckningar. Besökare har däremot möjlighet att smycka med snittblommor och ljus på särskilt anvisade gemensamma utsmyckningsplatser. Det finns ett ställ för blommor och gravljus/lyktor på minneslunden. I "skåpet" i mitten av minneslunden får endast värmeljus placeras (ej gravljus som blir för varma och kan orsaka skador).

Lyssna, lär och upptäck

Under mer än tusen år har vi samlat på spännande berättelser och historier om och kring våra kyrkor. Sommaren 2022 lanserades mer än 60 berättelser från Svenska kyrkan i appen Storyspot och påsken 2023 släpptes 50 nya historier. T.ex. kan du lyssna på berättelser från Hamrånge och Hille.