Texter och psalmer på andra språk

Nyhet Publicerad

Nu är det enklare att hitta texter och psalmer på samiska och finska vid våra huvudgudstjänster i Gällivare kyrka och Allhelgonakyrkan i Malmberget

Vid söndagarnas högmässor och gudstjänster i Gällivare kyrka och Allhelgonakyrkan i Malmberget finns det nu för varje söndag en sammanställning med hävisningar till gudstjänstens bibeltexter och psalmer i de nordsamiska, lulesamiska och finska psalmböckerna för dig som vill följa med i läsningar och psalmer på dessa språk. Psalmböckerna finns tillgängliga i båda kyrkorna vid sidan av den svenska psalmboken, antingen i bänken eller vid ingången. Varmt välkommen att dela gudstjänstgemenskapen på ditt hjärtas språk!

Sammanställningarna finns också här på webben, https://www.svenskakyrkan.se/gallivare/flersprak/gudstjanster