Foto: David Larsson

Gudstjänsternas texter och psalmer på andra språk

Ipmilbálvalusa tevsttat ja sálmmat iežá gielaide. Jubmeldievno tevsta ja sálma ietjá gielajda. Jumalanpalveluksen tekstit ja virret muiksi kieliksi.

Här finns de blad med hänvisningar till texter och psalmer i de nordsamiska, lulesamiska och finska psalmböckerna som ställs samman till församlingens huvudgudstjänster i Gällivare och Malmberget.

 

Psalmböcker

Enbart psalmnummer avser Den svenska psalmboken och Ruotsin kirkon virsikirja nr. 1–700. Annars används följande förkortningar före psalmnumret:

SS Sámi sálbmagirji
JS Julevsáme sálmmagirjje

Fotnoter

Följande fotnoter används i psalmlistorna

M Melodiskillnader finns
V Olika antal verser 
J Lulesamisk psalm i Sámi sálbmagirji
U Umesamisk psalm i Julevsáme sálmmagirjje