Ritjems kapell
Foto: David Larsson

Ritjem kapell

Långt in i högfjällskedjan med utsikt mot det mäktiga fjället Akka i Stora Sjöfallets nationalpark ligger sedan 1988 pastoratets västligaste kapell.

Kapellet uppfördes 1988 av Statens Vattenfallsverk för befolkningen i Ritsemområdet. Till kapellet hör även en klockstapel.