Månsken över Gällivare kyrka
Foto: David Larsson

Gällivare kyrka

Gällivare kyrka ligger centralt i Gällivare tätort

Gällivare gamla kyrka började redan i mitten av 1800-talet att bli för liten för den ökande folkmängden. Tiderna var svåra, bland annat med missväxtår på 1860-talet, så först i slutet av 1870-talet kom bygget av en ny kyrka igång.

I februari 1882 var kyrkan klar för invigning. Arkitekt var E V Langlet. När kyrkan restaurerades i mitten av 1960-talet fick den sin ursprungliga ljusa färg invändigt och koret förstorades genom att man gjorde en utbyggnad för sakristia samt kapprum för tjänstgörande personal.

Altartavlan, som 1882 flyttats från Gamla kyrkan, överflyttades till södra sidoväggen i koret. Den nuvarande gobelängen, ”Bergspredikan”, som hänger ovanför altaret är komponerad av Dagmar Lodén och vävd i Gammelstad utanför Luleå. Timglaset på predikstolen skänktes ursprungligen till Gamla kyrkan av missionären Joan Zelberg.

Orgeln har 21 register och är byggd 1971 av Grönlunds Orgelbyggeri.