Nikkaluokta kapell
Foto: David Larsson

Nikkaluokta kapell

Nikkaluokta vid Kebnekaisemassivets fot utgör en nordlig utpost i pastoratet med det lilla röda kapellet från 1942.

Kapellet invigdes den 16 augusti 1942 och är en gåva från ”De Lappländska Fjällkarlarnas klubb” till bygden och församlingen. Klubben upphörde att existera 1973, då den siste medlemmen avled.

Ritningarna till kapellet är gjorda av arkitekten Cyrillus Johansson. Altarprydnaden är skänkt av Svenska Turistföreningen, nattvardskalken är från Konstantinopel, altarkläde m m har skänkts av ortens befolkning.