Foto: Gustaf Hellsing

Kör & musik

Det finns flera olika körer för små och stora i pastoratet. Välkommen att vara med du också!

I Fryksände kyrka är det lunchmusik varannan tisdag kl. 12.00 ojämna veckor . Därefter sopplunch i församlingshemmet kl. 12.30.

Fryksände kyrkokör övar onsdagar kl.19-21 
Info. Urban Karlsson, urban.karlsson@svenskakyrkan.se 

Tonträffen övar i Fryksände församlingshem torsdagar kl. 14.00 - 15.30. 
Info. Rose-Marie Stenmark 070-200 01 56.

Gospelkören övar på tisdagar kl. 18.30-20.30 jämna veckor i Östmarks församlingshem och ojämna veckor i Fryksände församlingshem.
Info. Rose-Marie Stenmark 070-200 01 56.

 


Mer info. om körer för barn och ungdomar