Barnkörer

Barnkörer i pastoratet!

Babysång & vila måndagar kl. 10.30-10.50 i Fryksände församlingshem, ingång källarentrén. 0-6 år med vuxens sällskap.
Ansvarig: Mia Stenmark, Halle Halvarsson.

Fryksände barn och föräldrakör torsdagar kl. 17.10-17.30 i Fryksände församlingshem, ingång källarentrén. 2-5 år med vuxens sällskap.
Ansvarig: Mia Stenmark, Halle Halvarsson.

Fryksände minior- och juniorkör torsdagar kl. 16.30-17.30 i Fryksände församlingshem, ingång källarentrén. Åk F-6.
Ansvarig: Mia Stenmark, Halle Halvarsson.

Young Voices ungdomskör torsdagar kl. 17.10-17.30 i Fryksände församlingshem. Från 13 år.
Ansvarig: Mia Stenmark, Halle Halvarsson.

Vitsands barn och juniorkör  måndagar kl. 14.15-14.45 i Aspeds skola. Åk. F-5
Ansvarig: Mia Stenmark, Halle Halvarsson.

Östmarks miniorkör tisdagar kl. 13.15-13.45 i Östmarks församlingshem.
Åk F-2.
Ansvarig: Mia Stenmark, Halle Halvarsson.

Östmarks juniorkör tisdagar kl. 15.15-16.15 i Fryksände församlingshem.
Åk 3-5.
Ansvarig: Mia Stenmark, Halle Halvarsson.

Info: Mia Stenmark  070-200 01 56, rose-marie.stenmark@svenskakyrkan.se