Barnkörer

Barnkörer i pastoratet!

Välkommen till Fryksände pastorats barnkörer!
Holmesskolan, Månkören och Solkören
Tisdagar kl. 15.00 (Fkl+1), 15.30 (2+3) i musiksalen
Östmarks skola, Himlakören
Tisdagar kl. kl 13.15 (Fkl-2) i matsalen
Oleby skola, Stjärnkören
Onsdagar kl. 13.30 (Fkl-3) i 1:ans klassrum
Frykenskolan/ Östmarks skola, Soul Children
Torsdagar kl. 15.00 (3-6) i Fryksände församlingshem
Kör Liten & stor 0-5 år med föräldrar.
Vi övar på torsdagar kl. 17.00-17.50
Young Voices åk 6-9) Onsdagar kl. 16.00 i Fryksände församlingshem

Info: Mia Stenmark  070-200 01 56, rose-marie.stenmark@svenskakyrkan.se

Tycker ditt barn om att sjunga?
Då är kanske körsång intressant! Vi testar sång i olika former: tillsammans unisont, i stämmor, kanons, ensam (om man vill), med rörelser, danssteg och musikaler med möjlighet till utklädnad. Ibland uppträder vi i kyrkan. När skolan tar lov har även kören lov.

 Vid förhinder att komma på övning meddelar man detta via sms till Mia.


För att delta måste man vara anmäld
Anmälan sker via mail till: rose-marie.stenmark@svenskakyrkan.se

I meddelande fältet skriver du: Barnköranmälan samt namnet på ditt barns skola. Vi behöver veta barnets för- och efternamn, ålder, klass, ev. allergier eller annan för oss viktig information. För att underlätta löpande kontakt med er vårdnadshavare vill vi ha era kontaktuppgifter såsom namn, mobilnummer och gärna adress. Först till kvarn. Efter anmälan sker kontakt via sms. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR.