Barnkörer

Barnkörer i pastoratet!

Välkommen till Fryksände pastorats barnkörer!
Holmesskolan
Tisdagar kl. 14.30 (Fkl+1), 15.15 (2+3) i musiksalen
Östmarks skola
Tisdagar kl. kl 13.00 (Fkl-2) i matsalen
Oleby skola
Onsdagar kl. 13.30 (Fkl-3) i 1:ans klassrum
Frykenskolan/ Östmarks skola
Torsdagar kl. 15.00 (3-6) i Fryksände församlingshem

Info: Mia Stenmark  070-200 01 56, rose-marie.stenmark@svenskakyrkan.se

Tycker ditt barn om att sjunga?
Då är kanske körsång intressant! Vi testar sång i olika former: tillsammans unisont, i stämmor, kanons, ensam (om man vill), med rörelser, danssteg och musikaler med möjlighet till utklädnad. Ibland uppträder vi i kyrkan. När skolan tar lov har även kören lov.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, inget deltagande vid sjukdomssymptom. Vid förhinder att komma på övning meddelar man detta via sms till Mia.


För att delta måste man vara anmäld
Anmälan sker via mail till: rose-marie.stenmark@svenskakyrkan.se

I meddelande fältet skriver du: Barnköranmälan samt namnet på ditt barns skola. Vi behöver veta barnets för- och efternamn, ålder, klass, ev. allergier eller annan för oss viktig information. För att underlätta löpande kontakt med er vårdnadshavare vill vi ha era kontaktuppgifter såsom namn, mobilnummer och gärna adress. Först till kvarn. Efter anmälan sker kontakt via sms. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR.