Foto: Birgitta Brorson

Dop

Att få ett barn är en gåva och ett stort förtroende. Att ge det som ett barn behöver av kärlek, omsorg och frihet är en utmaning.

Kanske funderar ni på att låta döpa ert barn i Svenska kyrkan. I dopet lämnar ni ert barn i Guds hand och får löftet att vad som än händer blir barnet aldrig övergivet av Gud. I Svenska kyrkan är det vanligast med dop av barn, men alla åldrar är välkomna i Guds gemenskap.

Genom dopet blir barnet medlem i Svenska kyrkan. Om ni vill avvakta med dop, kan ni meddela oss om ni vill att barnet ska tillhöra kyrkan utan att vara döpt.

From 2017 utgår ingen hyra vid lån av församlingshem i samband med dop.

Läs mer här om dop och Svenska kyrkans tro och verksamhet.

Kontakta oss för att få veta mer och boka tid på telefon 272 00.