Widells minnesfond

Du som ska studera vidare på universitet eller högskola, är från Fristads församling och har gått ur år 9 i Fristadsskolan, kan söka stipendie från Widells minnesfond.

Widells Minnesfond erbjuder stipendium till elev, som gått ur högstadiet på Fristadskolan, härstammar från Fristads församling och fortsätter sin utbildning på universitet, högskola eller liknande.

OBS! Tiden för ansökan 2022 har gått ut.

Ladda ner ansökningsblankett

Kontakta oss

Svenska kyrkan
Fristads församling

Postadress: Stora Vägen 2
Postnummer: 513 34 Fristad
Besöksadress: Stora vägen 2
Telefon: 033-22 23 00 (växel)
Expeditionens telefon- och öppettid:
måndag-fredag 09:30-12:00, torsdagar stängt.
E-post: till Fristads församling