Våra kyrkor och församlingshem

I Fristads församling finns fem kyrkor samt fem församlingshem.

Kyrkor i Fristads församling

Församlingshem och övriga lokaler

Församlingshem som angränsar till våra kyrkor har vi i Borgstena, Tämta och i Vänga. I Fristad har vi Kyrkans Hus och Prästgården.

Församlingshem i Fristads församling

Kontakta oss

Svenska kyrkan
Fristads församling

Postadress: Stora Vägen 2
Postnummer: 513 34 Fristad
Besöksadress: Stora vägen 2
Telefon: 033-22 23 00 (växel)
Expeditionens telefon- och öppettid:
måndag-fredag 09:30-12:00, torsdagar stängt.
E-post: till Fristads församling