Vänga kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Vänga kyrka

Fristads församling

Innan den nuvarande kyrkan i Vänga uppfördes 1905-06 har det funnits åtminstone tre tidigare kyrkor här. Stavkyrkan från 1000-talet var den äldsta daterade träkyrkan i Västergötland. Den ersattes dock av ännu en stavkyrka, innan en stenkyrka byggdes på 1600-talet.
Men under 1800-talet diskuterades en ny kyrka i Vänga. Först bestämdes att den skulle likna Almesåkra kyrka i Småland, men senare blev det Alboga kyrka som främst fick stå modell. Den röda graniten till kyrkbygget hämtades från socknen. Altartavlan och predikstolen, liksom den gamla dopfunten med sin huv av trä, hämtades från den tidigare stenkyrkan.
Vapenhuset från den gamla kyrkan står kvar på kyrkogården. Dess äldsta virke är daterat till början av 1000-talet!