Vänga Församlingshem

Vänga församlingshem

Ett församlingshem med fin utsikt över Vänga mosse.

I Vänga församlingshem träffas vi på kyrkkaffe och ibland har vi temakvällar och utställningar. Församlingshemmet är en lokal som vi lånar ut till begravningssamlingar och dopkaffe. Om lokalen är ledig finns möjlighet att låna den för privat bruk om du är medlem i Svenska kyrkan.

Församlingshemmet som är byggt under 1970-talet, rymmer ca 80 sittande gäster. Om du önskar låna lokalen ringer du till Kyrkans Hus tel. 033-22 23 00 för bokning. Du hämtar nyckel och information om utrymningsvägar en vardag före klockan 12.00.

Vid lån av lokaler:

  • Alkoholfritt.
  • Du ansvarar för att kontrollera att porslin och möbler finns så att det räcker till din samling.
  • Du kommer och hämtar nyckel och får information om larm och utrymningsvägar en vardag före klockan 12.00.
  • Du städar och återställer lokalen i det skick som när du kom.

Välkommen!

Kontakta oss

Svenska kyrkan
Fristads församling

Postadress: Stora Vägen 2
Postnummer: 513 34 Fristad
Besöksadress: Stora vägen 2
Telefon: 033-22 23 00 (växel)
Expeditionens telefon- och öppettid:
måndag-fredag 09:30-12:00, torsdagar stängt.
E-post: till Fristads församling