Tärby kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Tärby kyrka

Fristads församling

Tärby kyrka härstammar troligen från 1200-talet. Under 1700-talet renoverades kyrka och de gamla målningarna som då gjordes, målades över under 1800-talet. Kyrkan vilar förmodligen på en forntida offerplats, som var centrum för en kulturbygd sedan årtusenden.