Tämta kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Tämta kyrka

Fristads församling

Tämta kyrka byggdes 1865 efter att invånarantalet kraftigt ökat och den gamla kyrkan var liten och förfallen.