Tämta församlingshem
Foto: Fristads församling

Tämta församlingshem

Ett fint gammalt skolhus som numer används som församlingshem.

I Tämta församlingshem har vi inte så mycket egen verksamhet. En vävgrupp träffas där och fikar och ibland har vi kyrkkaffe där. Tämta församlingshem är en lokal som vi lånar ut till begravningssamlingar och dopkaffe. Om lokalen är ledig finns möjlighet att låna den för privat bruk om du är medlem i Svenska kyrkan.

 Lokalen rymmer ca 100 personer och det är en ljus och trivsam lokal med högt i tak. Köket är litet. Om du önskar låna lokalen ringer du till Kyrkans Hus tel. 033-22 23 00 för bokning. Du hämtar nyckel om information om utrymningsvägar en vardag före klockan 12.00.

Vid lån av lokaler
*Du ansvarar för att kontrollera att porslin och möbler finns så att det räcker till din samling.
*Du kommer och hämtar nyckel och får information om larm och utrymningsvägar en vardag före klockan 12.00.
*Du städar och återställer lokalen i det skick som när du kom.

Välkommen!

Kontakta oss

Svenska kyrkan
Fristads församling

Postadress: Stora Vägen 2
Postnummer: 513 34 Fristad
Besöksadress: Stora vägen 2
Telefon: 033-22 23 00 (växel)
Expeditionens telefon- och öppettid:
måndag-fredag 09:30-12:00, torsdagar stängt.
E-post: till Fristads församling