Konfirmation

Under konfirmandtiden får du möjlighet att fundera kring livets stora frågor, möta nya människor och uppleva nya saker.

Vi umgås och talar om Gud, livet, ja, allt mellan himmel och jord. Det finns inga dumma frågor och det finns heller inte alltid enkla svar. Under konfirmandtiden får du vara med om spännande övningar, läger, studiebesök, utflykter och mycket mer. Du är välkommen att prova på att vara konfirmand oavsett om du tror på Gud eller inte!

Dop och konfirmation

Du kan anmäla dig till en konfirmandgrupp även om du inte är döpt. I Svenska kyrkan döps du innan det är dags för konfirmation. I Equmeniakyrkan behöver du inte vara döpt för att konfirmeras.

Grupper som startar under hösten 2019

1 - Konfirmander i Svenska kyrkan, varannan tisdag.
2 - Konfirmander i Svenska kyrkan, varannan onsdag.
3 - Kyrkans ungdom konfirmand i Svenska kyrkan, varannan torsdag.
4 - Equmeniakyrkans konfirmander. Varje torsdag. Startar i början av november.
5 - Konfirmander med särskilda behov i samarbete med Svenska kyrkan
i Borås. Start hösten 2020. Kontakta Lena Berglind för mer information.

Sommargrupp 2020

6 - Sommarkonfirmander. Start runt första advent, sedan möts vi en gång per månad under vårterminen samt varje vardag under de tre första sommarlovsveckorna.

Har du frågor eller vill du veta mer?
Kontakta:

För Svenska kyrkan:
Lena Berglind på tfn: 033-22 23 08 eller
via SMS på: 0738-012 370.
E-post till Lena Berglind

För Equmeniakyrkan:
Per Lundin på tfn: 0702-415 776.
E-post till Per Lundin

Per Ringbo på tfn: 0702-49 11 40.
E-post till Per Ringbo

Läs eller ladda ner konfirmationsbroschyren 2019-2020

 

Skicka in din anmälan per post till:

Kyrkans Hus 
Stora vägen 2
513 34 Fristad

Eller skicka in din anmälan via formuläret nedan.

Anmälan till konfirmation

Jag vill anmäla mig till följande grupp: