Ideell medarbetare

en viktig del av Fristads församlings arbete

Ideell verksamhet är en viktig del av Fristads församlings arbete och alla som vill engagera sig är välkomna.

Våra ideella uppdrag finns inom de mest skiftande områden. Det kan handla om allt från att ordna med fika i olika sammanhang till att vara ledare och medhjälpare för grupper för barn och ungdomar.
Ideella insatser ska inte ersätta anställd personal, utan vara ett komplement som vidgar våra möjligheter att vara en levande kyrka i vår församling.

Vad innebär det att vara ideell?

Du gör en insats utan ekonomisk ersättning, som bygger på ett ömsesidigt givande och tagande. Som ideell blir du en person som bidrar till att nätverket växer både för dig och för dina medmänniskor. Insatsen utformas efter dina och verksamhetens behov och förutsättningar. Du har regelbunden kontakt med våra samordnare som bistår med att organisera insatser och stöttar dig med eventuell utbildning.

Vad kan du göra?

Ideella insatser kan till exempel innebära att du hjälper till eller själv ansvarar för något. Det kan vara med att ordna fika, att hålla kyrkan öppen, vara ledare i någon av våra grupper. Kanske gillar du att fotografera och dokumentera, eller kanske korrekturläsa God Jord innan tryck.

Vi är väldigt glada om du själv har idéer du skulle vilja förverkliga. Då ger vi dig stöd för att komma igång och du får tillgång till vår infrastruktur och vårt nätverk.

Hur går det till?

När du vill göra en ideell insats kontaktar du någon av våra samordnare. Tillsammans pratar ni igenom vad du vill hjälpa till med/starta och kommer överens om hur ni går vidare.

Vart vänder jag mig?

Vill du göra en ideell insats kan du kontakta våra samordnare,
Daniel Castor. Kontaktuppgifterna finns längre ner på sidan.

Här följer fler exempel på saker du kan engagera dig i:

 • Ordna dom som ordnar fika.
 • Servera och göra iordning för tack för året fest.
 • Ordna med födelsedagsfest i Fristad för 80+, julfirande för 75+ i Borgstena
 • Våffelcafé i Borgstena
 • Stickcafé
 • Syföreningar
 • Kyrkvärdar, gudstjänstvärdar vara med i gudstjänstgrupper och arbete med det.
 • Vara den som ordnar med gudstjänstgrupper
 • Ordna med och vid friluftsgudstjänster
 • Allhelgonahelgen, hålla kyrkan öppen,
 • Blommor till gudstjänster vid gudstjänster i kyrkor och på Skogslid.
 • Internationell grupp, ordna med samlingar och insamlingar, som världens barn, vid julmarkander mm
 • Lägga information i brevlådor
 • Ordna med skjuts till sommarcafé
 • Ordna med God Jord
 • Korrekturläsa God Jord
 • Ledare och medhjälpare för grupper för barn och ungdomar
 • Ledare och medhjälpare för konfirmander.
 • Sitta med i SKUs styrelse
 • Vara med i sockenråd
 • Ordna och delta i kyrkogårdsvandring
 • Medverka i allsångscafé med program och musik
 • Ordna pilgrimsvandring
 • Studiecirkel, ex om kyrkornas historia
 • Hålla kyrkan öppen som vid projektet ”kyrkrundan”
 • Besöksgrupp, samarbete med Röda korset.
 • Fotografera och dokumentera Inventarier, hjälpa till att kolla och dokumentera

Vill du göra en ideell insats? Fyll i och skicka till oss.