Fristads kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Fristads kyrka

Fristads församling

Rymd och ljus kännetecknar Fristads 1850-talskyrka. Empirekyrkans ljus kommer från de stora rundbågsfönstren i den rundade korväggen. Byggnadsstilen får anses typisk och representativ för de kända Sandhultsbyggmästarna som var eftertraktade vid denna tid. Kyrkan ersatte en medeltida föregångare varifrån man hämtat altaruppsatsen från mitten av 1700-talet.

Målningarna i jugendstil, främst i fönsternischer men också runt altartavlan och i taket, utfördes av John Hedaeus och Gösta Hallencreutz i samband med renoveringen 1916. Lägg märke till kyrkans träskulpturer!

I koret finns en madonna av Eva Spångberg, som också gjort krucifixet på altaret. Längst bak i kyrkan hittar man Ivar Lindecrantz skulpturer föreställande bibliska personer: Stefanus, Paulus, Mose och Elia.