Samtal och stöd

Ibland behöver vi tala med någon som lyssnar och som har tystnadsplikt. En av kyrkans primära uppgifter är själavård som innebär samtal och stöd.

Man kan behöva samtal och stöd...

 • När livet kört ihop sig
 • När du behöver stöd för att komma vidare i livet efter en kris
 • När du förlorat en anhörig eller en vän
 • Vid andra dramatiska händelser i livet
 • Om tron

Församlingens diakon och präster är till för dig som behöver någon att tolka livets olika faser. Ta kontakt med diakon eller präst via kontaktuppgifterna nedan.

  Diakoni i Fristads församling

  Diakoni betyder tjänst och kyrkans uppdrag att genom delaktighet, repekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Omsorgen om enskilda individer och arbetet för att förbättra samhället behöver hå hand i hand. De är båda uttryck för kyrkans diakoni.
  Det övergripande målet för diakoni i Fristads församling är:
  Med Jesus som förebild vill vi arbeta för att människor ska bli upprättade och befriade.

  Kontakta oss

  Svenska kyrkan
  Fristads församling

  Postadress: Stora Vägen 2
  Postnummer: 513 34 Fristad
  Besöksadress: Stora vägen 2
  Telefon: 033-22 23 00 (växel)
  Expeditionens telefon- och öppettid:
  måndag-fredag 09:30-12:00, torsdagar stängt.
  E-post: till Fristads församling