Borgstena kyrka
Foto: Tommy Hvitfeldt

Borgstena kyrka

Fristads församling

Borgstena kyrka tillhör den äldsta av våra kyrkor där de äldsta delarna härstammar från 1100-talet. Sin nuvarande utformning fick kyrkan år 1753.