Borgerlig begravning

Alla avlidna, oavsett om man är med i något religiöst samfund eller ej, måste gravsättas. Men alla vill inte ha en begravning i kyrkan. Därför finns det också borgerliga begravningar.

Då och då händer det att närstående står inför valet vilken sorts begravning det gäller att välja. I stunder av sorg och saknad kan dessa beslut vara svåra att ta. En tanke att ha med sig är hur den avlidne troligen hade önskat det.
Ofta är det begravningsbyrå som bistår till hur arbetet att ta fram en borgerlig begravningsceremoni kan se ut. Det finns få ”regler” och ”måsten” utan ceremonin skapas fram individuellt för varje person. Närstående kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten. Personligt farväl kan tas i gravkapellet eller direkt vid graven

Några tankar att ha med sig:

Finns det något skrivet från den avlidne? Önskemål som behöver tas hänsyn till?

Kanske har personen en gång valt att träda ur Svenska kyrkan av särskild orsak. Då och då händer det att närstående trots detta vill ha en kyrklig begravning. Ta då kontakt med kyrkoherden i aktuell församling för att diskutera saken.

Kanske har den avlidne aldrig blivit medlem i Svenska kyrkan, eller annat trossamfund, men uttryckt önskan om kyrklig begravning. Ta då kontakt med kyrkoherden i aktuell församling för att diskutera saken.

Svenska kyrkan ansvarar på uppdrag av staten för att begravningsverksamheten skall omfatta hela landets befolkning oavsett om den avlidne är medlem i religiöst samfund eller inte. Lokal för begravningsceremonin, gravsättningen och kremeringen är redan betalda genom begravningsavgiften. I Fristads församling erbjuds stora salen i Kyrkans Hus som borgerlig ceremonilokal. Vid sådana tillfällen saknar rummet religiösa symboler.

Du är varmt välkommen att ta kontakt med någon av våra präster om du vill prata vidare om begravning eller har några frågor.

Begravningsombud
Håkan Johansson
Ulvestorp Hägges 2
447 91 Vårgårda
Tfn: 0703-234885
E-post: haakanesplund@gmail.com