Foto: Johannes F IKON

Gravskötsel

Ansvaret för församlingens kyrkogårdar delas mellan Fridlevstads församling och gravrättsinnehavarna. Kyrkogårdsförvaltningen ansvara för de allmäna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravar i ordnat och värdigt skick.

OM DU SKÖTER GRAVEN SJÄLV

Väljer du att vårda graven själv, då ska rabattytan och eventuell grusyta vara fri från ogräs.

BRISTFÄLLIG SKÖTSEL

Kyrkogårdsförvaltningen vill påminna om att bristfällig skötsel kan leda till att gravrätten förverkas. Det vill säga att du kan förlora gravrätten.

VI ERBJUDER GRAVSKÖTSEL

Du är välkommen att beställa skötselavtal och få graven väl omskött. Skötsel kan beställas som ett löpande ettårsavtal. Avtalet förlängs automatiskt i samband med betalning av det årliga fakturerade beloppet. Det finns även möjlighet att betala på tre år eller längre.

FÖLJANDE INGÅR I VÅRA SKÖTSELAVTAL

  • Vårstädning, sommarplantering, borttag av vissna blommor.
  • Gräsgrav: Klippning av gräsyta inklusive puts runt gravanordning och ogräsrensning i rabattyta.
  • Grusgrav: Klippning av eventuell häck, puts runt gravanordning, ogräsrensning i rabatt- och grusyta samt krattning av grusyta.
  • Borttag av sommarplantering sker i oktober.

Priser finner du under fliken Priser för gravskötsel

Kyrkogårdar/Kyrkvaktmästare

Fridlevstad: Thomas och Björn 0455-33 85 27

Sillhövda: Hans och Henrik 0455-914 00

Tving: Leif och John 0455-33 05 46